S:1

"Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir?

"Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? sorunun cevabı "zamir " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
• Aşırı yağış• Eğimli arazi• Bitki örtüsünün tahribiVerilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdakidoğal afetlerden hangisi gerçekleşir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?  Yön bulma yöntemleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?r '' Top '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi daha büyüktür? Çatalhöyük kazılarında 2006 yılında iki tarafında insan silueti bulunan toprak kap parçalarının yarım kalan kısımları 2007’de bulunmuş ve yeni bulunan kısımlarda iki boğa figürü olduğu ortaya çıkmıştır.Yapılan çalışmanın sonuçları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad vardır?  Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekebilir? I. Konuşmak II. Gülmek III. Aklından başka şeyler geçirmekIV. HapşırmakNamaz esnasında yapıldığı durumlarda namazı bozan davranışlar hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki terimlerden hangisi çubuk şeklindeki bakterileribelirtmek için kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi kulaçla ölçülmez? Aşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi –i durum eki almıştır? 1.   Yayların özellikleri ile ilgili verilen;I.  Kuvvetin etkisi ile şekilleri hiçbir zaman değişmez.II.  Kuvvetin etkisi ile gerilip sıkıştırılabilir.III.  Uzama miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.bilgilerinden hangileri doğrudur? Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insanlık için önemli sayılabilecek özelliklerinden biri değildir? Kur’an-ı Kerim’de israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur? Bir bölme işleminde bölüm 9, bölünen 74 ve kalan 2’dir. Bu bölme işleminde bölen sayı kaçtır? Cümlelerin hangisinde "anne" özne görevindedir? Bir çıkarma işleminde eksilen 13 artırılır, çıkan 13 azaltılırsa fark nasıl değişir? İyi ile kötüyü belirlemede toplum içinde büyük anlaşmazlıklar çıkar. Eskilik yandaşlarına göre eski olan her şey iyidir, yeni olan her şey kötüdür. Bu önemli sorunun çözümünü ancak bilimden bekleyebiliriz. Bilim, iyi ile kötü sorununu, doğru ve yanlış sorunu biçiminde ortaya koyarak çözümler. Bilimin topluma sağladığı yaralardır biridir bu.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? Bir bölme işleminde bölen 30, bölüm 25 ise bölünen en çok kaç olur? Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi, insanlarda oksijen miktarının yarlanmasını sağlar. Bu enzimin eksikli-ğinde antioksijen taşıyan bir maddenin vücuda girmesi ile kan hücreleri hızla yok edilir. Bu durum ölümlere neden olabilir. Bakla, antioksijen taşıyan yiyeceklerden biridir.Yukarıda verilen durum incelendiğinde;I. Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi baklanın yapısında bulunur.II. Vücudumuzda enzim üretilememesi hastalıklara neden olabilir.III. Enzimler, canlılar için hayati önem taşıyan moleküllerdir.ifadelerinden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir? Kur’an-ı Kerim’de kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 Muz ülkemizde nerede yetişir? Pozitivist düşünür Auguste Comte’a göre insanlar, pozitif evrede olayları aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklar? Putperest bir kavme gönderildi. Yıllarca onları Allah’a uymaya çağırdı. Kendi eşi ve oğlu da inanmamıştı. Bunun üzerine bir gemi yapıp kendine inananları tufandan kurtarmaya çalıştı.  Anlattığımız bu peygamber hangisidir? Fransız İhtilali ile sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk döneminde gerçekleştirilen yeniliklerden hangisi milli egemenlik ilkesi çerçevesinde yapılmamıştır? Tarih öncesi dönemlerle ilgili araştırma yapan bir tarihçi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanamaz? Besinler yutulduktan sonra ...................ile mideye iletilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? "2 + 4"Yukarıdaki toplama işlemiyle hangisinin sonucu aynıdır? Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir? Aşağıdakilerden hangisi turizmin uluslararası ilişkilere katkılarından biri değildir? Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar? Aşağıdakilerden hangisi giderleri devlet tarafından karşılanan ve görevlileri devlet tarafından  belirlenen kurumlardandır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir