S:1

Bu sene geçen seneye göre daha başarılısın. cümlesinde başarılı olan kimdir?

Bu sene geçen seneye göre daha başarılısın. cümlesinde başarılı olan kimdir? sorunun cevabı "sen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yazılım değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliğinden faydalanılarak yapılan teknolojik aletlerden değildir? Kromozom sayı mutasyonlarında Eğer fazla kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa, oluşan zigotun kromozom sayısı normalden fazla; eğer eksik kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa oluşan zigot, normalden daha az sayıda kromozoma sahip olur. Böyle bir zigot gelişecek olursa, meydana gelen birey eksik sayıda ya da daha fazla sayıda kromozoma sahip olur. durumu gözlenir.Buna göre aşağıda kromozom formülü verilen bireylerden hangisinde kromozom sayı mutasyonu bulunmamaktadır? Servet-i Fünûn dergisinin 1901 yılında kapatılmasına neden olan Edebiyat ve Hukuk çevirisini kim yapmıştır? Elektrik kaynaklarını ürettikleri güç bakımından sıralarsak, en az enerji üretimi hangi elektrik kaynağındadır? Okunuşu dört yüz on bir tam yüzde on yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin dünyaya geldiği şehir hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir? Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbonların yakıt olarak kullanılmasının sakıncalarından biridir? .Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Wordde yapabileceğimiz işlemlerden değildir? Okunuşu yedi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Serkan is a mechanic. - - - - a car at the moment. Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? ............ he came home, it was midnight. I. ilim irfan sahibiII. cahiller ve papağanlar varsaIII. okumuşlardadır IV. hata onlarda değilV. bir cemiyette Yukarıdaki kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Emin is - - - - student in the class. Hepimiz ayakta onu seyrediyorduk. Cümlesindeki hangi sözcük belgisiz zamirdir? Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başarı ve üstün başarı belgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tarihi mekan ve yapılar bulundukları şehirlerle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bebek kelimesinin özelliği olabilir? Halife Muaviye, iç istikrarı sağ-ladıktan sonra yeniden fetihlere başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi Muaviyenin fetihlerini yoğunlaştırdığı bölgelerden biri değildir? Kalınlığı 30 mm olan 60 kitabı üst üste koyarsak kaç cm yükseklik elde ederiz? Aşağıda, Sosyal Bilgiler öğretmeninin sorduğu "Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını örneklendirir misiniz?" sorusuna verdikleri cevaplar belirtilmiştir.Sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu soruya yanlış cevap veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı bir fiil yoktur? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Hz.Muhammed (s.a.v)in maddi durumdan sıkıntısı olduğu için çocuğu aldığı amcası kimdir? Aşağıdaki ulaşımaraçlarının hangisi daha fazla insan taşır? Verilen işleme göre A+B toplamı kaçtır? İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Meşrutiyete karşı yapılan 31 Mart Ayaklanması sonucu tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Trablusgarp Savaşında (Derne ve Tobrukta) Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başarılı savunmalarına karşın oradan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I. Bayram namazı II. Cuma namazıIII. Her işe besmele ile başlamakYukarıdaki ibadetlerin hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hadislerden hangisi farklı bir konudadır? Yolculuk sırasında mest ve sargı üzerine meshetmenin suresi kaç gündür? Aşağıdakilerden hangisi bireylerin oluşturduğu en küçük toplum birimidir? İslam Devletine, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır? Is - - - - a chair? Hangi cümlenin sonuna ünlem (!) işareti konulmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir