S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konması gerekir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konması gerekir? sorunun cevabı "Bayrak bir milletin şerefidir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Gamze, odasında parfüm sıkıyor. Gamzenin annesi odanın diğer yerinden bu kokuyu algılıyor. Bu durum, maddenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Hıristiyanlar pazar ; Yahudiler ise cumartesi günleri topluca ibadet ederler.Müslümanların topluca ibadet ettikleri gün hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı II. Dönem için söylenemez? Cildin nem dengesini korumak ve çevresel faktörlerin cilde vereceği zararları önlemek için kullanılan cilt bakım ürünü aşağıdakilerdenhangisidir? Anıtkabir hangi şehrimizde bulunmaktadır? Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir? Çin ve Hindistanda hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını azaltmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmış ancak kırsal bölgelerde istenilen başarı sağlanamamıştır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrenebileceğimiz bir kavram değildir? Aşağıdakilerden hangisi hammaddesi toprak olan sanayi ürünlerine örnek gösterilemez? Batı Cephesi nde Yunanlılara karşı kim mücadele etmiştir? Paydası 14 olan bir basit kesrin payı aşağıdakilerden hangisi olamaz? IV. Murat içkiyi, tütünü ve gece sokağa çıkmayı yasaklatmış; kahvehaneleri kapattırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I- Araçların tescil edilmesiII- Sürücü belgelerinin verilmesiIII- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesiYukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır? Her gün 36 sayfa kitap okuyan Hatice, bir haftada kaç sayfa kitap okumuş olur? 20597 doğal sayısının, 5 rakamının sayı değeri ile 9 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır? Bilinci kapanan bir kişide, solunum yolunu tıkayan sebepler arasında en sık rastlananı aşağıdakilerden hangisidir? De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. (Enamsuresi, 162. ayet)Bu ayete göre ibadetlerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılır? Bilgehan, akşam saatlerinde güvercinini yuvasınabıraktı.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? Her çocuk aslında doğuştan bir bilim insanıdır. Yaşadığı çevreye büyük bir merakla ve keşfetme arzusuyla bakar. İlk adımlar, ilk sözcükler, ilk sorular evreni anlamaya çalışan bu kâşifin ilk serüvenidir. Bir çocuğun gözünden baktığınızda evrenin ne kadar muhteşem ve bilinmezliklerle dolu olduğunu anlarsınız. Hepimiz dünyaya bir zamanlar aynı gözlerle baktık. Yıldızların ne kadar uzak, okyanusların ne kadar derin olduğunu ve uzak dünyalarda bizim gibi canlılar olup olmadığını düşündük. Büyüyünce kimimiz soru sormayı bıraktık, kimimiz ise içimizdeki meraklı çocuğu hiç kaybetmedik.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Çanakkale Savaşını araştıran bir tarihçinin topladığı kaynaklardan biride, bir İngiliz subayının hatıratıdır. Tarihçi bu hatırattan elde ettiği bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırmış ve hatıratın doğru bilgiler içermediğini tespit etmiştir. Tarihçi bu bilgileri çalışmasında kullanmamıştır.Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tarihçinin tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangisini uyguladığı söylenebilir? YAĞMURKüçük, muttarid, muhteriz darbelerKafeslerde, camlarda pür ihtizazOlur dembedem nevhager, nağmesazKafeslerde, camlarda pür ihtizazKüçük, muttarid, muhteriz darbelerSokaklarda seylabeler ağlaşır,Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;Bulutlar karardıkça zerrata birAğır, muhtazır dalgalanmak gelir;Bu şiirin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: Bunlar daha koruk, zaten yenilmez. demiş.Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını hangi savaşta göstermiştir? T.C Devletinin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle devletin kalkınmasına hız veren yatırımlar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorumluluklarından biridir? Hz. Peygamberin gerçekleştirdiği Hicretin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kadınlar Türkiyede ilk kez milletvekili seçimlerine ne zaman katılmıştır? Aktif taşıma ile ilgili;I. Az yoğun ortamdan çok yoğuna doğru olur.II. Zardan geçebilecek küçük moleküller taşınır.III. Taşıyıcı protein ve enzimler görev alır.verilenlerden hangisi pasif taşıma için de söylenebilir ? 27 haziran salı günü geziye çıkan bir kafile 2 hafta sonra ayın kaçında hangi gün geriye dönerler? Atatürkün milliyetçilik anlayışı ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşıdır.Buna göre milliyetçilik ilkesiyle ilgili olarak;I. Kültürel birliği desteklemiştir.II. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.III. Sosyal dayanışmayı artırmıştır.yargılarından hangileri savunulabilir? I- Müslüman olmak II- Ergenlik çağına girmek III- Akıllı olmak IV- Zengin olmak V- Güzel ahlaklı olmakYukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri oruç tutmak için gereken şarttır? Okul müdürümüz, gelecek sene 1. sınıfa gidecek olan çocukların tespiti için, ........................... dan yardım istedi.Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I-Oruç TutmakII-Namaz KılmakIII- Hacca GitmekIV- Zekat VermekYukarıdakilerden hangilerini yapmak için zengin olmaya gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir? Ülkemizde yasama(kanun çıkarma) yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? Göktürk 2 yapay uydusunun bulunduğu konuma ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangi seçenekteki olay kuvvetin etkisi ile sallanmaya örnektir? Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayun un üyesi olan Kazasker, kadı ve müderrislerin atama ve tayin işlerinden sorumluydu. Buna göre Kazaskerin; I. Hukuk II. Eğitim III. {C}Askerlik alanlarından hangileriyle ilgili yetkilere sahip olduğu söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir