S:1

Doğu ( ) Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüzey şekilleri bakımından farklı bölgelerdir. Cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğu ( ) Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüzey şekilleri bakımından farklı bölgelerdir. Cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti konmalıdır? sorunun cevabı "virgül" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Toplu iğne-Boncuk karışımını hangi yöntemle ayırırız? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?The writer wants to - - - -. _____ go to a museum? Ramazan Ayının 27. Gecesinde kutlanmaktadır. Hz. Muhammede peygamberlik görevi bu gecede verilmiştir. Bu gecenin değeri Kuran – ı Kerimin o gece indirilmeye başlanmasından dolayıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Aynı isimle Kuran – ı Kerimde de bir sure de vardır. Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisi nesnel bir yargı içermektedir? 301 + 199 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Annem 18 metre kumaşın 4 metresiyle pantolon, kalan kumaşın 3 metresiyle de etek dikti. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Osmanlı egemenliğindeki Cezayir, 1830da aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından işgal edilmiştir? Kol sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır? İşini profesyonelce yapan ve üretime katkı sağlayan insandır diyen bir kişi aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımını yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile içindeki örnek davranışlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bulundukları kabın şeklini alıp akıcı bir yapıya sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır? Kuralı (3n+35) olan aritmetik dizinin kaçıncı terimi 41dir? Bir yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin neresinde ve hangi renkle belirtilir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminde görülen bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi alış verişlerden sonra mutlaka yapmamız gereken davranışlardan biridir? 80' den başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayarken 4. söylediğimiz sayı kaçtır? (80 dahil) Slaytın içine yazı yazmak için hangi işlem yapılmalıdır? Onlar Allahı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir (aracılarımızdır) diyorlar. De ki: ‘Siz Allaha göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. (Yûnus suresi, 18. ayet)Bu ayette insanlar hangi davranışa karşı uyarılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir elektrik kaynağı ile çalışır? Baharda her gün farklıdır buralar ----Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa açıklama anlamı içerir? Aşağıda Yüce Allahın isimlerinden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tarımı geliştirmek için atılan ilk önemli adım nedir? Bismillâhirrahmânirrahim anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Kuranda adı geçen peygamberlerden biri değildir? Aşağıdaki yakıtlardan hangisi katı yakıttır? Beşgen piramit, tabanına paralel olan bir düz- lemle kesildiğinde arakesit aşağıdaki düzlem- sel şekillerden hangisi olur? Bir düzine kalemin 5 tanesi kırmızı, 3 tanesi sarı, geri kalanlar ise siyahtır. Siyah kalemlerin sayısı kaçtır? Yüce Allahın, insanlara doğru yol olan ilahi yolu göstermek maksadıyla bazı peygamberlere sayfalar halinde gönderdiği ilahi metinlere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Niçin ibadet ederiz? sorusuna cevap olamaz? I was playing basketball when an old friend- - - - me. • Osmanlı Devletinin resmi mezhebi idi.• Dini hükümler tahsis edilirken örf ve adetlerin bağlayıcılığı vardır.Hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Dinin etkisi ile ortaya çıkan musiki türü aşağıdakilerden hangisidir? Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Sebil ve Güvercinler adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir