S:1

I. anı – hatıra
II. ters – düz
III. okul – mektep
IV. doğru – eğri
Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır?

I. anı – hatıra II. ters – düz III. okul – mektep IV. doğru – eğri Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? sorunun cevabı "I ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
(1) Bir öğle vakti, çocukların önünde çok güzel bir kuşuçmaya başlamış. (2) Çocuklar da bu kuşun peşindenuzun süre gitmişler. (3) Üç oğlu ve bir keçisinin dışındahiçbir şeyi yokmuş bu adamın. (4) Sonunda kuş, küçükbir eve varmış ve evin çatısına konmuş. (5) Kraliçebunu duyunca çok kızmış, öfkesinden gözüne uykugirmemiş. (6) Çocuklar bu evin pasta ve böreklerdenyapıldığını görmüşler ve çok sevinmişler. (7) Sofradaçeşit çeşit yemek, tatlı, meyve ve içecek varmış.Bu parçadaki cümleler farklı masallardan alınmıştır.Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümlelerbir arada verilmiştir? "Bütün canlılar......................." cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Çayırda siyah bir kuzu var. Yanda altı çizili olan kelimenin yerine hangi sözcüğü yazarsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? a = –2 ve b = –3 olduğuna göre a3 + b2 - 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 120 sayısının 5 katının 50 fazlası kaçtır? Sınıf başkanı olmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bu sabah içimde bir tazelik var,Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!Komşular, şaşmayın bana komşular,Bu camdan bakınan, bu güleryüz ben!Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır? İpeğin ayrı bir değere sahip olduğu zamanlarda Osmanlı evlerinde insanların yaşam alanı çok dardı. - - - - konağın büyük kısmı ipek böceği ve dut yaprağı depolamak için kullanılıyordu.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz toplumsal sapma davranışının nedenleri arasında yer almaz? Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır? Hello! I am Mehmet. I am in a dark tunnel; I hear horrible screams around me. There are ghosts, skeletons and vampires. Where is Mehmet? 9 saat 15 dakika sürmesi gereken bir yolculuk 765 dakika sürmüştür. Otobüs yolculuğunu kaç dakika geç tamamlamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi üç hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İslam tarihinde Müslüman olmayanlardan ilk kez cizye vergisi alınması aşağıdaki savaşların hangisi ile gerçekleşmiştir? Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez.Aşağıdaki sözlerden hangisi yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır? Allahı seven bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Gök sarı ( ) toprak sarı ( ) çıplak ağaçlar sarı ( )Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Duvar ustası 1.gün 488 cm, 2.gün 385 cm duvar örmüştür. Usta iki günde kaç m duvar örmüştür? Virgülün bir görevi de görevdeş sözcükleri ya da söz öbeklerini ayırmaktır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? He is hiding - - - - the door. Sınıfımızın öğrenci sayısı 32, sıra sayısı 10dur. Sıralara üçer öğrenci oturursa kaç öğrenci ayakta kalır? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? 48 tanesi 8 TL olan yumurtaların 12 tanesinin kaç TL'dir? Larry : Hi, Martin. How can I help you?Martin : Hi, could - - - -?Larry : Sorry. It is broken. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen ay hangisidir ? Atatürk nerede doğmuştur? Sabah 9' u çeyrek geçe başlayan bir sınav 2 saat 30 dakika sonra bitmiştir.Sınav bittiğinde saat kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde melek ve yaptığı görev yanlış verilmiştir? İlhanlı Devletinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçümünde kullanılmaz? Kişisel bakımın temel nedeni nedir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalınlık-in- celik uyumu aranmaz? Zelzele, dün gece, İstanbulu uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu afetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa, bunun cana kastetmiş müthiş bir zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım geliyor. Öyle ya! Muharebelerde düşmanı, dalgın karargâhları topa tutmak ve hırsızın soyacağı evin duvarına tırmanmak için intihap ettiği (seçtiği) saat, hemen daima zelzelenin de harekete geçmek için beklediği saattir: Gecenin ilerlemiş bir saati!Fıkra türündeki bir metinden alınan bu paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3 yüz binlik +8 binlik + 2 yüzlük + 1 onluk Yukarıda çözümlenişi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? ... De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp an- lar. (Zümer suresi, 9. ayet)Bu ayette insanın hangi özelliğine dikkat çekil- miştir? Atatürkün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır? Doğa olaylarını konu alan bilim dalına Fizik adı verilir. Fizik farklı konuların incelenebilmesi için çeşitli uygulama alanlarına ayrılır.Fiziğin uygulama alanlarından biri olan mekaniğin, çalışma konuları aşağıdakiler- den hangisidir? Sue : Which do you prefer, hamburger or salad?Mary: I prefer salad because - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir