S:1

Hangi ikili zıt anlamlıdır?

Hangi ikili zıt anlamlıdır? sorunun cevabı "cesur-korkak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız(.....) Kötülüğe kötülükle karşılık vermemiz gerekir.(.....) Bütün peygamberler insanları güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır.(.....) Kur’an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir.(.....) Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.(.....) Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Aşağıdaki Emevi devlet adamlarından hangisi,  Toharistan’ın Türk yöneticisi Nizek Tarhan ile barış antlaşması yaparak bölgeyi Emevi hâkimiyetine katmıştır? İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz? Alfabemizde kaç ünlü harf vardır? Yaren  :- - - -, please?Mark  : No, I am sorry. I don’t know. I’m not from this town. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’ni güçlü kılan sosyal ve siyasi düzenin bozulma nedenleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmayı belirtmez? “Her şeye burnunu sokmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? x ve y ters orantılı sayılardır. x=20 iken y=18 ise x=30 iken y kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılmamıştır?  Bir bakkal yumurtaları birer düzinelik kolilere koyarak satıyor. 48 koli olduğuna göre kaç yumurta vardır? Soluk alırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Yer kabuğu olarak da bilinirim. Pek çok canlıya yuva olurum. Toprak ve kayaçlardan oluşurum. Derin okyanus diplerinde bile bulunurum. Dünya’nın katmanlarından biri ile ilgili yazılan şiir, hangi katmanı anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Karlofça Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nden toprak almayan Kutsal İttifak devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  Hititler ile Mısır arasında Kuzey Suriye için yapılan savaşlar tarihin ilk yazılı antlaşmasının yapılması ile son bulmuştur.Buna göre sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Türklerin “gökbilim” (astronomi) bilgisine sahip olduğuna aşağıdaki bilgilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? “İyi işçi, iyi memur, iyi tüccar, iyi sanatçı...” olmak daha çok neye bağlıdır?    I. Mondros ateşkesi                  II. Uşi antlaşması         III. İzmir’in İşgali                     IV. 31 Mart Vak’asıYukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız?   Üçgen şeklindeki bir bahçenin birinci kenarı 23 metre, ikinci kenarı 18 metre ve üçüncü kenarı 24 metredir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Peygamberimizin dünyadaki pek çok hükümdara mektuplar göndermesi daha çok hangi amaca yönelik bir davranıştır? Hendek Savaşındaki ihaneti nedeniyle Medine’den sürülen kabile hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaş-tıran etkenlerden biri değildir? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Varna’da medrese eğitimi alan sanatç,ı Galatasaray Lisesi ve Hukuk Mektebi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Devrinin yeni zevki temsil eden isimleri olan Ekrem ve Hamit’e karşı koyan sanatçı, aldığı köklü medrese kültürü etkisiyle divan tarzı şiirler yazmışsa da zaman zaman Batı anlayışına uygun şiirler de yazmıştır. Tüm şiirlerinde duru bir Türkçeyi aruz veznine ustalıkla aktarmıştır. ʻʻAteşpare,ʼʼ ʻʻŞerare ʼʼ isimli şiir kitapları yanında Ömer’in Çocukluğu adlı anı eseri ve ʻʻIstılahat-ı Edebiye ʼʼ adlı bir edebi terimler çalışması vardır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Deprem anında aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmalıdır? bu rüzgarın tadı senin hiç tatmadığınbu yolcular bilmediğin bir yerden geliyorkonuştukları dil ömrünce duymadığıngözlerini sakla sen burda bir yabancısınakşam tren raylarına yağmur yağıyorBu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?  Aşağıdaki deyimlerin hangisinde sıfat yoktur? • Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.• Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.• Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bir kurs da ki öğrenciler 7’şerli ve  9 ‘arlı  gruplandırıldığında her defasında 1 öğrenci açıkta kalmaktadır. Bu kurs da en az kaç öğrenci vardır? Hangi “-ki” bağlaç olduğu halde bitişik yazılmıştır? Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir? "Yurdumuzda bizden önce yaşayanlar birçok eser"cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi “En yüksek sadakat ahlakına sahip insan” anlamına gelmektedir? Bir bilgisayarda aşağıdaki parçalardan hangisi olmasa da bilgisayar çalışır? “Hatemü’n-nebiyyîn” aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılan bir sıfattır?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümle değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir