S:1

Korku sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Korku sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "cesaret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
(1) Çocuk kolunu kaldırdı, inciyi olanca gücüyle fırlattı. (2) Sonra onun havada ilerleyişini seyretti.(3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir şapırtıyla suya düştü. (4) Bu arada incinin türküsü gitgide hafifledi, bir fısıltıya dönüştü.Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “bir biçimden başka bir biçime geçme” vardır?  Peygamberimizin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye gitme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hava durumu ve iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. II. Anadolu’da birçok Türk beyliği kuruldu. III. Bizans’ın çağrısıyla Haçlı Seferleri başladı.Malazgirt Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır? İnsan, hayvan ve araçların kara yolu üzerindeki hal ve ha­reketlerine ne denir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi “ıslak” kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir madendir? Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemek, hangi şiddet türü içerisinde değerlendirilir? Aziz Sancar, temel tıp eğitimini Türkiye’de aldı. Alanındaki çalışmalarını ilerletmek için Amerika’ya gitti. Burada yaptığı çalışmalarla kimya dalında Nobel Ödülü’ne layık görülen üç kişiden biri oldu. Sancar’ın bu başarısı, doğduğu Mardin başta olmak üzere tüm Türkiye’de sevinçle karşılandı. Bu metin “Aziz Sancar” ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez? 19 m kaç milimetredir? (6 x 100) + (4 x 1) şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisinde ses ya da hece kaybı vardır?  Bir öğretmen deney yapmak üzere fasulye tanelerini, öğrencileri sıralayarak ilk öğrenciye 3, sonraki her öğrenciye bir öncekinden 2 fazla vererek dağıtıyor. n. sıradaki öğrencinin kaç fasulye aldığı, aşağıdaki hangi ifade ile bulunur? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? (I) İslamiyet’in etkisiyle 13. ve 14. yüzyıllarda tasavvufi metinler ortaya çıkmıştır. (II) İslamiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş; din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. (III) Tasavvufi metinlerde asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. (IV) Bu sebeple oluşturulan metinlerde halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. (V) Bu dönemin bütün eserleri nesir biçiminde oluşturulmuştur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ayfer bayramda 375 TL para biriktirdi. Ayfer’in parası yaklaşık olarak kaç yüzlüktür? Allah’ın her şeyi bilmesine ne denir? “ tavuk ile civciv “ arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) komşuların birbirlerine olan hakları konusunda verdiği tavsiyelerdendir? Sessiz konuşan biri mikrofonla konuşmaya başladığında sesin hangi özelliğinde bir değişiklik meydana gelir ?  Atatürk kaç yılında doğdu? Cebimde bulunan 80 liranın önce yarısını sonra kalan paramın da yarısını harcadım. Geriye kaç liram kaldı? Çevresinin uzunluğu 48 cm olan karenin alanı kaç cm2'dir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olmaz? Osmanlı devletinde ilk gazete hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir? _________is my aunt. Cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir.          Aşağıdaki hadislerden hangisi anne babaya saygı ve itaati öğütleyen bir hadistir?  “Peygamberlerin akıllı ve zekî olmaları”nı belirten sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Aşağıdakilerden hangisi, kronik akciğer hastalarının yaşam kalitesini düşürür? Gözle görülemeyecek canlıları görmemizi sağlayan araç hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerindendir?  İlk realist roman hangisidir? ………….bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu taraftır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazarız? Aşağıdakilerden hangisi, Donetello’nun “Gattamelata  Atlı Heykeli” ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Kenarları 13 cm, 14 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresi, kenarlarının her üçü de 10’ar cm olan üçgenin çevresinden kaç cm daha uzundur? Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşı  öncesi  Hz.  Peygamber’in hassas bölgelere seriyye göndermesinin amaçlarından biri  değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir