S:1

Ceren sabah 17 lira, akşam 32 lira harcadı. Ceren toplam kaç lira harcadı?

Ceren sabah 17 lira, akşam 32 lira harcadı. Ceren toplam kaç lira harcadı? sorunun cevabı "49" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu yapı ile yanlış eşleştirilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi insanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? Osmanlılarda herhangi bir esnafın dükkân açma hakkına ne ad verilirdi? Badi oyuna girmişken çocuklar:–Heeey! Çık oyundan! Sen topalsın, kimseyi tutamazsın! diye bağırmışlar.Badi çok üzülmüş, öyle üzülmüş ki öfkeden yanakları kıpkırmızı olmuş.Yukarıda anlatılan örnek olaydan çıkaracağımız ana fikir ne olmalıdır? (I) Tanzimat Döneminin roman ve hikâyesinde konular sosyal ve tarihi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (II) Sosyal konulu roman ve hikâyelerde Doğu-Batı kültür çatışmasından doğan sosyal sorunlar, bu sorunlardan doğan bunalımlar işlenir. (III) Tarih konulu romanlarda ise devletin içinde bulunduğu kötü durum sebebiyle geçmişte kazanılmış başarılara sığınıldığı görülür. (IV) Eserler genellikle bir öğütle biter; iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. (V) Bu dönem roman ve hikâyelerinde Batılı edebî akımlardan etkilenilmiş, teknik yönden kusursuz sayılabilecek nitelikte eserler yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? I.Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. II. Namaz dinin direğidir Aşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik ve Gazilik unvanları ne zaman verilmiştir? Neden böyle düşman görünürsünüzYıllar yılı dost bildiğim aynalar?Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz (sav)e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bilimin yapısını, doğasını, konusunu, ulaştığı sonuçları ve yöntemini sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - a strange dream last night. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki arkadaşın ortak bir özelliği anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in Akabede Medineli Müslümanlardan almış olduğu sözler arasında yeralmaz? Yeryüzündeki yaşam, şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları, matematiksel olarak imkânsızdır. Öyle ise doğada, (her şeye yön veren) gerçek yönetici bir kuvvet vardır... (Cressy Morrisson)Bu paragrafta inanma biçimlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir? Aşağıdaki kelimelere getirilen –de (bulunma) hali eklerinden hangisi yanlıştır? "Orman" sözcüğü için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde konu sınırlandırması doğru yapılmıştır? x + 2xy – 1 – 3x cebirsel ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bir doğal sayının yanına iki sıfır yazarsak o sayıyı kaç ile çarpmış oluruz? Sabahtan akşama kadar ders çalıştım tümcesindeki altı çizili kelime ismin hangi durumundadır? Tekil kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Et ve süt üretimi yapacak bir tesisin hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlere yakın kurulması gerekir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Batı yanlısı gençleri Servet-i Fünûn dergisi etrafında topladı. Talim-i Edebiyat adlı eseriyle edebiyat kurallarını öğretmeyi amaçladı. Bu yüzden yaşadığı dönem de Üstad olarak anıldı.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın sağında ve solunda bulunan melekler aşağıda hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerindendir? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdakilerin hangisinde en uygun olarak belirtilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, basit bir elektrik devresinde, elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına ulaştırır? Kulluk etmek, saygı göstermek, Allahın emir ve yasaklarına uymak anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Mekkelilerin, Bedir Savaşının intikamını almak ve Müslümanları ortadan kaldırmak istemeleri, aşağıdaki hangi savaşın nedenlerinden birini oluşturur? • Akıllı olmak•Ergenlik çağına girmiş olmak•Zengin olmakBir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşı- mak zorundadır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır? Eylemi belirleyen bir takım etkenler olsa da özgürlük kişisel olarak elde edilir. Kişi ahlaki bir özerklik içindedir. Kişi kendi değerlerini oluşturabilme olanağına ve gücüne sahiptir.Bu parçada açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Birler basamağının basamak değeri 9 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sınıflarımızı süslediğimiz, en güzel şiirleri okuduğumuz, oyunlar oynayıp eğlencelerle kutladığımız özel gün aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kelime sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Hangi kelimeler arasında aşağı - yukarı kelimelerine benzer bir anlam ilişkisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir