S:1

✿✦✩✿✦✩✿.........✩ örüntüsünde eksik olan nesne aşağıdakilerden hangisidir?

✿✦✩✿✦✩✿.........✩ örüntüsünde eksik olan nesne aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "✦" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Hangisi vahşi hayvandır? Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra Adası, Podolya, Ukrayna, Macaristan ve Erdeli kaybetmiştir.Buna göre Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak aşa-ğıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir spor kulübü, futbolcu seçme çalışmaları için antrenörlere bir ölçek hazırlamıştır. Fakat hazırlanan ölçek, sporcuların hangi yeteneğe ne düzeyde sahip olduklarını değil sadece yeteneğinin olup olmadığını belirlemektedir.Bu paragrafa göre spor kulübünün hazırladığı ölçek aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarını kullanma sebeplerinden biri değildir? Ortaokul öğrencileri Ebaya hangisi ile girebilir? Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devletini kendi tarafına çekmek istemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yalnız çekim eki almıştır? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.(....) Pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşitken payın değeri arttıkça sayının değeri küçülür.(....) Rasyonel sayılar kümesi R ile gösterilir.(....) Tam sayılar kümesinin tüm elemanları aynı zamanda rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır. (....) Doğal sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin kesişimi doğal sayılar kümesidir Hangi kelime eş seslidir? Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar nerede alınmıştır? DNA molekülü oluşturulurken,I. Bir pürin bazının karşısına daima bir pirimidin bazı gelir.II. Adenin daima Timinle, Guanin daima Sitozinle eşlenir.III. Adenin ile Timin arasında ikili, Guanin ile Sitozin arasında üçlü hidrojen bağları kurulur.kurallarından hangileri geçerlidir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik idareler için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Kuran-ı Kerimde anlatılan peygamberlerin ibret verici olaylarına ne ad verilir? Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri yerler neresidir? Tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde hizmetine almak, kiralamak anlamında kullanılmıştır? Hangi yazım doğrudur? A(3,-4) noktası orijine göre yansıtılırsa aşağıdaki noktalardan hangisi oluşur? Akıllı insan sahip olamadığı şeyler için üzülmez, sahip olduğu şeylerin değerini bilir ve bunlara sevinir.Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdaki- lerden hangisidir? Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.Yukarıdaki cümlelerde silmek sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki namazlardan hangisi yolculukta kısaltılmaz? -lık, -lik ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir? Bir market sahibi 1800 kg şeker aldı. Şekerin yarısını 2 kglık, diğer yarısını da 3 kglık olacak şekilde paketlemek istiyor. Bu iş için kaç poşet kullanması gerekir? There ........... three toy cars. Allahı görüyormuşçasına Ona ibadet edip kulluk yapmak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? They are going to move their new house - - - - . Yerkabuğu kalınlığının en az olduğu yerler aşağıdakilerden hangisidir ? I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;- Suriye ve Çukurova Fransa'ya- Irak ve çevresi İngiltere'ye- Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya- Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir.Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi kuralların bize sağladığı yararlar arasında sayılamaz? Osman Bey, 1281 yılında aşağıdakilerden hangisinin ölümü sonrasında Kayı boyunun başına geçmiştir? Kuran-ı Keriminayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir? Göz sözcüğünden sonra aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse bir deyim oluşur? ...Onun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hük- metmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek Ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.(Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayet aşağıdaki bilgi edinme yollarından hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdaki ırmaklardan hangisi yurdumuzda doğup, ülkemiz sınırları dışında denize dökülür? Aşağıdakilerin hangisinde özel isimin yazımı yanlıştır? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.( ) Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.( ) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.( ) İhlâs suresinde Hz. İbrahimden (a.s.) bahsedilir.( ) Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allahın (c.c.) adıyladır.( ) Dua yalnızca Allaha (c.c.) edilir. Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki farka ........................... denir.Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? I. köydeki II. evinin masraflarınıIII. boş zamanlarındaIV. görürdüNumaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi pozitiftir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir