Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Melik 16 sayfalık kitabının yarısını okudu.
Okunacak kaç sayfası kaldı?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Melik 16 sayfalık kitabının yarısını okudu.Okunacak kaç sayfası kaldı? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsan vücudunda aşağıdaki doku çeşitlerinden hangisine rastlanmaz? Kuran’ı okumanın en doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?     "Kitap" kelimesinden yeni bir kelime türetebilmek için hangi eki getirmeliyiz? Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandırSerhadimize kala bizim hâk-i bendedirOsmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendirGavgâda şehâdetle bütün kâm alırız bizOsmanlılarız can verir nâm alırız bizTanzimat Edebiyatı Dönemi’nde yazılan bu şiirden hareketle Tanzimat edebiyatının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgen şeklinde bir battaniyenin çevresi 5600 mm olduğuna göre kısa kenarının uzunluğu kaç cm dir? Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir? Bir litreden küçük en büyük ml değeri kaçtır? Protokol kurallarına göre ulusal bayrağın makam odasında yeri neresidir? Dört basamaklı 21a3 sayısı en yakın yüzlüğe, dört basamaklı 413b sayısı en yakın 10 onluğa yuvarlanıyor.Elde edilen bu iki sayının toplamı 6330 olduğuna göre a + b en fazla kaçtır? 60' tan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?