S:1

# 1 adet ayakkabı 23 TL #
Babam, satıcıya 40 TL vererek yukarıdaki ayakkabıyı aldı.
Buna göre babamın kaç lira para üstü alması gerekir?

# 1 adet ayakkabı 23 TL #Babam, satıcıya 40 TL vererek yukarıdaki ayakkabıyı aldı.Buna göre babamın kaç lira para üstü alması gerekir? sorunun cevabı "17" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir popülasyonun barındırabildiği en fazla birey sayısına ne ad verilir?  Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir? M.Ö. V. yüzyılın ortalarından itibaren Antik Yunan’da görülen siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler felsefe açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcına neden olmuştur. Sofistler ile birlikte felsefenin konusu insan, kültür, tarih ve ahlaktır. Sofistlerin bu konularda başlattıkları tartışmayla felsefe önemli bir yol katetmiştir.Bu parçada Sofistlerin felsefeye yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi mıknatısın kutuplarındandır? Müslümanların kutsal kitabı hangisidir?  Kaan 14 yaşındadır. 8 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Gaz basıncı ile ilgili,I. Gazlar bulundukları kabın her tarafına aynı basıncı yapar.II. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı artar.III. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür.yargılarından hangileri doğrudur? Pencereden dışarıya bakıp oynayan çocukları seyreden Suna, hangi duyu organını kullanmıştır?  Trafiği düzenlemekle görevli olan kişi kimdir?  Aşağıda verilen maddeler ve eşleştirilen özelliklerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzenin amaçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi insan gözünün algılayabileceği ışık türüdür? Tamirci, adama bakıp (   ) (   ) arabanın işi 3 günde ancak biter, dedi (   )Yukarıdaki konuşmada parantez içine sırayla hangi noktalama işaretleri konur? Duvar ustası 1.gün 488 cm, 2.gün 385 cm duvar örmüştür. Usta iki günde kaç m duvar örmüştür? Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcı programı değildir? Bir yerin kuşbakışı çizimine ne denir? Kırmızı panjurlu bahçeli bir ev satın aldılar.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi örneği vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düş” sözcüğün eş anlamlısı vardır? Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım yoktur? Ekvatoral iklimin görüldüğü bölgelerin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen İnsan Hakları EvrenselBeyannamesi’nde ifade edilen temel ilkelerden bazıları İslam tarihinde aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?  Sosyoloji biliminin kurucusudur. Döneminin önemli tarihçilerindendir. Yaşadığı yerdeki toplumun geleneklerini ve düzenini gözlemleyerek incelemiştir.Özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? - - - - you often watch TV? Aşağıda verilen ikili özelliklerden hangisinin arasında zıtlık söz konusu değildir? Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu’yla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesi’ne göç ettirirken;• göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,• yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,• yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,• ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "57 639" doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur? Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üç sayıın toplamı 967 dur. İlk sayı 351, diğer sayı ise ilk sayının 101 fazlasıdır. Üçüncü sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?    52 + 23 işleminin sonucundaki sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Misak-ı Milli Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilince itilaf devletlerinin tepkisi ne olmuştur?   Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğerinin ses kaynağının etkisi ile titreşmesi olayı aşağıdaki hangi kavram ile tanımlanır? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir? Göktürk 2 yapay uydusunun bulunduğu konuma ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? “Her çocuğun ilgi alanı farklıdır. “Yukarıdaki  ifadeye hangisi örnek olarak verilemez ?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de da” nın yazımı yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir