Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(? ) Bu işareti hangisinin sonuna koymalıyım?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(? ) Bu işareti hangisinin sonuna koymalıyım? sorunun cevabı "Recep neden gelmedi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türkiye’de aşağıdaki sektörlerden hangisinin ham madde kaynağı küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden sağlanmaktadır?  Okulumuzda dağıtılan üzüm paketi 25 gr ve 894 paket üzüm dağıtılıyor ise günlük dağıtılan üzüm miktarı kaç kg ve kaç g dır? Aynı enlem üzerindeki A ve B noktalarının ;I. Yükselti değerleri,II. Bitki kuşakları,III. Yerel saatleri,Gibi özelliklerinden hangilerinin aynı olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden birisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre kurslarda görev almak isteyen öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ sokak” sözcüğünün bir özelliği belirtilmemiştir? • İnanca dayanır.• Dogmatiktir.• Sistematiktir.• Doğaya uygunluk aranmaz.Yukarıda özellikleri verilen bilgi türü hangisidir?  Hz. Muhammed’in kazandığı ilk savaş hangisidir? Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği söz­cükte çoğul anlam ifade eder? Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisine karşıdır? “İllerin idaresi - - - esasına dayanır.”5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin hukuk sisteminde yer alan görevlilerinden biri değildir?