Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bugün de okul kar tatili olmuş mu? cümlesi kaç kelimeden oluşmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bugün de okul kar tatili olmuş mu? cümlesi kaç kelimeden oluşmaktadır? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Hava, su, toprak, bitki, hayvan, sıcaklık, ışık gibi canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama........ .......................denir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Atatürk, cumhuriyeti öncelikle kimlere emanet etmiştir? 15 doğal sayısında kaç onluk vardır? Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?  Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur? Ben, dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. “Artık hayatım sona eriyor.” dedim. Meğer aldanmışım.        Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler, beni arabaya koydular, kâğıt fabrikasına götürdüler. Elektrikli bir bıçkı, üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman ağızlarında beni ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular, kâğıt oluverdim.  Aşağıdakilerden hangisi ağacın kâğıt oluncaya kadar geçirdiği aşamalardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalır? “Çenesi düşük” deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.   Hangi isim türü diğerlerinden farklıdır? Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?