S:1

"Emel bahçede ................ atlıyor." cümlesi hangi sözcükle tamamlanabilir?

"Emel bahçede ................ atlıyor." cümlesi hangi sözcükle tamamlanabilir? sorunun cevabı "ip" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Vicdanımızın  da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı vardır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından değildir? Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden  hangisidir? Gamze - - - - earn a lot of money in the future. Bir köftecinin 11 tane tam ekmeği vardır. Yarım ekmek köfte 5 lira, çeyrek ekmek köfte 4 liradır. Eğer köfteci bütün satışlarını yarım ekmek olarak yaparsa A lira, bütün satışlarını çeyrek ekmek olarak yaparsa B lira kazanacaktır.Buna göre B - A kaçtır? Devletin oluşum biçimini ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hem devleti hem de bireyi kapsayan kurallar bütününe ne ad verilir? Amacı, “Konuşmanın kesintiye uğratılmadankurallarına uygun olarak yapılması” olarak tanımlanankonuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? “Kayaçlar dış etkenlerle parçalanır.”  Buna göre aşağıdakilerden hangisi kayaçların  parçalanmasında etkili olan dış etkenlerden  biri değildir?  A: The lights of their home are on.B: They - - - - be at home. Sue : Hey, I called you yesterday, but you weren’t at home. Where were you?Sam : - - - - . I had a great time.  ‘pilot-uçak’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? “Hayatımızın her alanında çeşitli kurallarla karşılaşırız. Evde, sokakta, okulda… Bu kuralları, anne babamız, öğretmenimiz, arkadaşlarımız, devlet koymuş olabilir.”Kurallar niçin konulmuştur? Bir kümesteki tavukların ayak sayısı 56’ dır. Bu kümeste kaç tavuk vardır? Mevsimler nasıl oluşur? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? A​ynı cins 12 nesneden oluşan topluluğa ne denir? Aşağıdaki devletlerin hangisi yurdumuza komşu değildir? I. Yüksek ateşII. Beyin yaralanmalarıIII. Beyin enfeksiyonlarıYukarıdakilerden hangileri havale nedenleri arasında yer alır? I. Hipotez kurmaII. Veri toplamaIII. Tahmin yapmaIV. Problemi tespit etmeV. Kontrollü deneyler yapmaYukarıdaki bilimsel yöntem basamaklarının doğru sı- ralanışı aşağıdakilerden hangisidir? “Ali dördün küpünden altının karesini çıkarırsa hangi sonucu bulur?”probleminin işlemi hancgi seçenekte doğru olarak verilmiştir?   "Heyecanlı" sözcüğünde kaç farklı harf vardır? Yüce Allah’ ın çok merhametli ve şefkatli oluşu………………………… ile ifade edilirYukarıdaki boşluğu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doldurabliriz ? Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et” sinyalleri ile denetlenir.Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi “dur” sinyalinin verilmesine neden olur? MUTLULUK ŞARKISIMutlu yaşamak için,           Okul, oyun, ders, uykuSağlıklı olmak gerek.          Bir düzene girmeli.Yollarını bu işin,                  İnsan sağlıklı olupİyice bilmek gerek.             Güzel günler görmeli.                                     Hamdi TUNÇER Şiirde hangi varlık düzene girecekler arasında sayılmamıştır?     İstiklal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır.İstiklal Marşımızı hazır ol vaziyetinde söyleriz.İstiklal Marşımızı sadece Milli Bayramlarda söylerizYukarıdaki ifadeler doğru-yanlış olarak eşleştirme yapılırsa nasıl bir sonuç çıkar? 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisinden yararlanma, önceden izin alma şartına bağlanabilir?  Mehmet’in 69 TL ‘si vardır. 200 mL‘si 3 TL olan bir içecekten 4 L aldığına göre ne kadar parası kalır? Hangi seçenekteki sözcükler zıt anlamlıdır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece cümle başında büyük harfle yazılır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?  I. Rüzgar      II. Yer altı suları     III. Yağmur   IV. Sıcaklık farkıYukarıda sıralanan doğa olaylarından hangisi maddeyi etkiler? Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay  olmuştur.Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına başına Y yazınız?(.....) Gürültülü ortamlarda uzun süre kalan insanlarda işitme kaybı oluşabilir.(.....) İnsanı rahatsız eden yüksek şiddetteki seslere ses kirliliği denir.(.....) Teknolojik gelişmeler, sanayinin gelişmesi, ses kirliliğini artırmaktadır.(.....) Gürültülü ortamda bulunan insanlar, yorgun, sinirli ve huzursuz olurlar.(.....) Araçlardan kaynaklanan sesi azaltmak için araçların yoğun kullandıkları yollar ağaçlandırılabilir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “iri” kelimesinin eş anlamlısıdır? • Kıblenin belirlenmesi•   Namaz vakitlerinin belirlenmesi•   Zekatın hesaplanması ve mirasın bölünmesiMüslümanların bu problemleri çözüme ka- vuşturmalarında aşağıdaki bilim dallarından hangisine ihtiyaçları yoktur? İnsanlar çalıştıkça tecrübe kazanırlar.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? “Hakla batılın arasını ayıran” anlamına gelen “Faruk” ünvanı hangi sahabeye verilmiştir? Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir