S:1

Ödül kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Ödül kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "ceza" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, bir eserin sahibine veya buluşu yapana, eserinden ya da buluşundan belli bir süre için ticari olarak yararlanma hakkını sağlayan haktır? Aşağıdaki şifrelerden hangisi en güvenlidir? Martın yirmi beşinde kendime gelir olmuştum. İhsan’la döndüğüm son akşamın sabahı kırk derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalış-tımsa muvaffak olamadım. Üç gün kadar sonra doktorlar bunu İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum.Bir romandan alınan bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir? Saatimizdeki 12 sayısı kuzeyi gösterdiğinde 6 sayısı hangi yönü gösterir? Sosyal bilimler, toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim dallarını kapsar. Her sosyal bilim dalı insan yaşamı- nın farklı bir alanını inceler.Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler arasında sayılır?  "Bunları………………….için mi hazırladınız?" cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? 1- Rol gereği yapılan yüz ifadeleridir.2- Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleridir.Numaralanmış tiyatro terimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir? Dört büyük kutsal kitabın en eskisi olan Tevrat aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelmiştir?  Aşağıdaki eserlerin hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir? Hareket halindeki bir cisim yön değiştiriyorsa hangisi söylenebilir? Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?  Bir çıkarma işleminde çıkan 500, fark 136 ise eksilen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi etçil bir hayvan türüdür? “Dün pazardan peynir aldım.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 1. First, put the slices of bread in toaster.2.  Then take out the slices of bread when it is red enough.3.  Finally, slice the toast in half and enjoy it.4.  Next, spread butter or jam on the toast.5. After that, close the toast.Bu cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Anı türü ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi vardır? Sivil toplum örgütleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ...Bu ürünler o kentte yaşayan halkın geçim kaynağı olduğu kadar o kentin tanıtımında da çok önemli rol üstlenir. Bursa’nın şeftalisi, Malatya’nın kaysısı, Amasya’nın elması böyledir. Bu ürünler söylendiğinde ilk olarak bu kentler gelir aklımıza. Çünkü söz konusu ürünler o kentin adeta kimliği haline gelmiştir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  “Yol” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ili değildir? Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? 15'ten 30' a kadar beşerli ritmik sayan bir öğrenci hangi sayıları söyler? Alkenler ile ilgili;I. Doymamış hidrokarbonlardır.II. Genel formülü CnH2n şeklindedir.II. Yapısında en az bir tane ikili bağ (C = C) vardır.bilgilerinden hangileri doğrudur? Avukatlar Günü ne zaman kutlanır? A: I´m very late to the office. B: .................................... A: Whose umbrella is it?B: It is - - - -. 1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? “Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.”Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.Atatürk’ün bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı Koyunhisar Savaşı’nın özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Hayvan topluluklarındaki bireyler arasında kraliçe, işçi, lider gibi farklı görev dağılımlarının olması,I. Düşmanlara karşı savunmaII. Besin bulmayı kolaylaştırmaIII. Yaşam alanına sahip çıkmaverilenlerden hangilerini sağladığı için avantajdır? Türkçe Öğretmeni Ebru Hanım, kompozisyon sınavındaki yönergede;•  Uygun başlık oluşturma•  Giriş - Gelişme - Sonuç paragraflarının bütünlüğü•  Konunun, okuyucuya akıcı ve doğru aktarılması•  Dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasıgibi ölçütlere göre değerlendirme yapacağını belirtmiştir. Ancak puanlama işlemi esnasında sınavı bitirme sırasına göre bazı öğrencilere ek puanlar vermiştir.Bu durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fark etmez” anlamı vardır? aşk ipek bir karanlıktır (I)kollayamadığımgecenin (II) bir vaktinde gelen çiçekler içintenhasında kuşlar uçansulara karışıp akmak (III) isterimkan çölünün ıssız vahalarındansaadet burcuna çıkmak (IV) isterimgitmeliyim (V) buralardan seninleBu dizelerde, numaralı sözcüklerden hangisinin karşıtına yer verilmiştir? Soruyordu herkes birbirine, Parlayan şey bu mu?Muzaffer oluyordu bileklerimizde Tarihin ilk dipçik hücumu.(F. H. Dağlarca)Bu şiirin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir? "Elbiselerimi kitaplarımı defterlerimi özenle kullanıyorum ." Cümlesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız? Kuvvet uygulanan bir cismin hareket etmemesi durumunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar aşağıdaki kütüphanelerin hangisine gönderilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir