S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada yazılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada yazılmıştır? sorunun cevabı "Aç tokun halinden anlamaz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır? Aşağidaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir? Uçan balonun içindeki hava maddenin hangi halidir? Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? ......., kullanıcının izni ya da izni dışında bilgisayar yüklenip, bilgisayar hakkında bilgi toplayıp bu bilgileri dışarıdaki kullanıcıya aktaran yazılımlardır.Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden biri değildir? Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? - - - - merhamet et, başını okşa ve yediğinden ona yedir.Bu senin kalbini yumuşatır.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuva-yi Milliyenin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi.Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Parçaya göre, Kuva-yi Milliyenin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin ortak mekânıdır? Okunuşu kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı diğerlerine göre daha fazladır? Çevirmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? "mi" soru eki hangisinde yanlış yazılmıştır? Odasında top oynayan Roni, yaptığı gürültüyle alt kat komşusu HaticeTeyzeyi uykusundan uyandırdı.Roni, yukarıdaki davranışıyla komşuluk haklarından hangisini çiğnemiştir? Hz. Davud (a.s.), ibadet konusunda son derece titizdi. Nafile ibadete de çok önem verirdi. O, günaşırı oruç tutar gündüzleri bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Bu oruca ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi şikayet bildirmektedir? Türk romanı hem geç doğmuş hem de aceleye gelmiştir. Roman türüne ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşılmıştır. Batı romanının çeşitli tarihsel süreçler içindeki yavaş yavaş oluşumu ile Türk romanının doğuş ortamı arasında hiçbir benzerlik yoktur. Roman türü bugün bile hâlâ kesin bir eleştirel gözle incelenmemiştir. Bunun nedeni bu türün ilk dönemi ve özgül niteliklerinin anlaşılmamış olmasına bağlanır.Bu parça ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Esma, uzun bir aradan sonra tiyatroya gittiği için gişe memuruna, Bilet ne kadar? diye sormuştu.Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamını araştırmaya iten sebeplerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde ʽʽ-ler,-larʼʼ ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğü yanlış yazılmıştır? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda yenilgiyi kabullenmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir? 60' tan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? Meclisin Kayseriye taşınması gündeme geldi Mustafa Kemalin ordunun başına geçmesi istendi. TBMM de tartışmalar yaşandıYukarıdaki gelişmeler hangi olay üzerine yaşanmıştır? dengeli – olmak – beslenmeliyiz – için – düzenli – sağlıklı – veYukarıdaki sözcüklerden kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi annemize yardımcı olmak için yapabileceğimiz işlerden birisidir? Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlamadır? 60 litrelik zeytinyağının 2/5‘ ini kullandık. Kaç litre zeytinyağımız kaldı? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliği değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisine ikinci görev verilmez? İlk değerlendirilmesi yapılan kazaze- denin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir