S:1

Aşağıdakilerden hangisi kelime kelimesinin eş anlamlısıdır?

Aşağıdakilerden hangisi kelime kelimesinin eş anlamlısıdır? sorunun cevabı "sözcük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirt- mektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.Bu parçada eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki durumların hangisinde varlığın hareketi için dışardan bir kuvvet uygulanması gerekmez? Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlânın sevinci, sizden biriniz ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğunda duyduğu sevinçten daha fazladır.Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz? ATATÜRKAtatürk Selanikte doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendidir. Atatürk ilkokul bitince askeri okula gitti. Öğretmeni ona Kemal adını verdi. Askeri okulu bitirerek subay oldu ve orduya katıldı. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Cumhuriyeti kurdu, yenilikler yaptı.10 Kasımda İstanbulda hayata gözlerini kapadı. Ankaraya defnedildi.Atatürk' ün babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Cihannüma adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? 15 tane bilyenin 2/3 ‘i kaç bilye eder? Ağzımıza bir (I) ham ekşi erik aldığımızda (II)ağzımız sulanır. Bu deneyim (III) ekşi erik sözcüğünü duyduğumuzda da (IV) ağzımızın sulanmasına neden olur.Klasik koşullanmanın, koşulsuz tepki, koşulsuz uyarıcı, koşullu uyarıcı ve koşullu tepki kavramlarına örnek olan yukarıda numaralanmış ifadeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir ağaca 91 kuş konmuştu. Kuşların 5/7' i uçtu. Ağaçtan kaç tane kuş uçmuştur? Akıl-itikat ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ali sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanarsa kesin sonuç elde eder? 1 Kasım 1928de yeni Türk alfabesi olarak Latin harflerinin kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Cismin hareket ettirileceği yüzey değiştirildiğinde:I. Uygulanan kuvvet artabilir.II.Uygulanan kuvvet azalabilir.III.Uygulanan kuvvetle bir değişiklik olmaz.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Hz. Peygamberin ilk cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe, bahçede dolaşırken;• Çiçek açmış gülleri görmesi• Çiçeklerin kokusunu hissetmesi• Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi• Çiçekleri kokladıktan sonra hapşırması durumları yaşanıyor.Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında;I. Uç beyinII. Omurilik soğanıIII. TalamusIV. Omurilikyapılarından hangileri faaliyet gösterir? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüş kurallarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güneş sözcüğü terim anlamında kullanılmıştır? İslam mimarisinin ilk örneklerine, aşağıdaki şehirlerin hangisinde rastlanır? 1.Akıcı değildir.2.Sıkıştırılamaz.3.Bulundukları kabın şeklini alır.4.Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. Yukarıdakilerden hangisi gazlarla ilgili doğru bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin Doğru ise D, Yanlış ise Y koyduğumuzda nasıl bir sonuç ortaya çıkar?(.....) Doğal afetlerin zararlarını azaltmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları kurulmuştur.(.....) İnternetten ulaşılan bilgiler, başka kaynaklardan edinilen bilgilerle karşılaştırılmalıdır.(.....) Başkasına ait bir eseri, kendimize ait gibi göstermenin bir sakıncası yoktur.(.....) Marmara Bölgesinde yaygın olarak yapılan meslek madenciliktir.(.....) Bazı meslekler ihtiyaç duyulmadığı için zamanla yok olurlar. Okula giden çocuk hangi hakkını kullanıyor olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir