Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi yararlı kelimesinin eş anlamlısıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi yararlı kelimesinin eş anlamlısıdır? sorunun cevabı "faydalı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir? Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olması gerekir.Böyle düşünen birinin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Uygurların yerleşik yaşama geçmeleri;I.  tarımII.  mimariIII.  askerlikIV. hayvancılıkalanlarından hangilerinde gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır? Buzdolabının kapısına hangi şekil benzer? Sami: Ses kaynağının titreşmesi sonucu ses dalgaları oluşur.Semih: Aynı ortamda bütün seslerin frekansları aynıdır.İlknur: Ses dalgalarının 1 saniyede oluşturduğu titreşim sayısına frekans denir.Yukarıda sesle ilgili bilgi veren öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur? Aşağıda verilen illerimizden hangisinde daha az elektrik tüketimi beklenir?  Selçuk saksılara çok sevdiği begonya çiçeği dikti. Saksılardan birini odasındaki   pencerenin önüne, diğerini karanlık bir  yere koydu. Bir süre sonra karanlık yerdeki çiçeğin solduğunu gördü.Karanlık yerde kalan çiçek neden solmuştur? 1B8003: “Yüz sekiz bin üç” Yukarıda okunuşu verilen sayıda “B” yerine hangi rakam gelmelidir? I - - - - a student at university 10 years ago. I. Kaynama noktası yükselmesiII. Donma noktası düşmesiIII. ÇözünürlükVerilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi dürüst insana yakışan bir davranıştır? “… Namazı kıl. Çünkü namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıko- yar…”(Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayette namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?