S:1

Bir sürahi 8 fincan gelmektedir. Bir fincan 125 ml olduğuna göre bir sürahi kaç litredir?

Bir sürahi 8 fincan gelmektedir. Bir fincan 125 ml olduğuna göre bir sürahi kaç litredir? sorunun cevabı "1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde "de" bağlacı ya da "de" ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Bana bunu o adam geçen gün anlatmıştı. cümlesinde kaçıncı kelimeler kişi zamiridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin adı özel isim değildir? MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli şefin üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? I. 3 LiII. 6 CIII. 8 OIV. 16 SVerilen atomlardan aşağıdakilerin hangi ikisi arasında iyonik bağ oluşur? Hindistanda meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir? Dua etmeye başlarken aşağıdaki kelimelerden hangisini söylemeyiz? 1. Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin (Kalem suresi, 4. ayet)2. Allaha itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. (Teğabun suresi, 12. ayet)3. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. (Enbiya suresi, 7. ayet)Verilen ayetlerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A = {5ten küçük doğal sayılar} veB = {3 ile 7 arasındaki doğal sayılar}tir.Buna göre A = B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? 25 Mart 1611de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğan Evliya Çelebinin ailesi aslen Kütahyalıdır. Aile, İstanbul fethedilince Kütahyadan İstanbula gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Babası Mehmet Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır.Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Muratla tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur.Evliya Çelebi nerede doğmuştur? Peygamber Efendimiz üç şeyden uzak dururdu. Bunlar; ağız kavgası, boşboğazlık ve kendisini ilgilendirmeyen konulardı.Bu metinden Peygamberimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? İnsanların hatalarını affetmek, özür dileklerine olumlu karşılık vermek vekusurlarının telafisine imkân tanımak aşağıdakilerden hangisidir? Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Tomorrow - - - - a hard day for you. Kaç tane 500 mL 10 litre eder ? Aşağıda verilen şifrelerden hangisi diğerlerine göre daha güvenli ve güçlüdür? Who - - - - the light bulb? Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı denir.Buna göre Türk kültürünün kültür ocağı aşağıdaki yerlerden hangisidir? Bulut depolama, bulut teknolojisinin ortaya çıkardığı gelişmeler ile oluşturulmuş bir teknolojidir.Aşağıdakilrden hangisi doğrudur? Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 5,216 ondalık gösterimi sayı doğrusunda hangi iki ondalık gösterim arasında yer alır? Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi her zaman tek çeşit monomer içerir? I. İtme II. Çekme III. Yön değiştirme IV. DönmeVoleybol oynayan iki çocuk yukarıdakilerden hangilerini uygulayarak topu hareket ettirirler? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin petrol satın aldığı ülkelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır. "Kalemlik" kelimesinin hecelerine ayrılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir? Yanan bir tüp üzerinde ısınan suyun bir süre sonra azalmasının temel nedeni nedir? Mrs. Young :I cant hear the sound. Can you - - - - of the TV?Mr. Young :Okay, honey. Türk milleti, Atatürkün önderliğinde bir çok hak ve özgürlüğe kavuşmuştur.Hangisi bu hak ve özgürlüklerden değildir? Mantarlar 4 ana grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir. Yunanlılara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti Sakarya Zaferinden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;I. Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesiII. Saltanatın kaldırılmak istenmesiIII. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesiIV. Kuvayımilliyeden düzenli orduya geçilmek istenmesinedenlerinden hangileri etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerininnedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir