Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
36 lirayı 4 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç lira düşmüştür?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
36 lirayı 4 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç lira düşmüştür? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aynı mesajdan çok sayıda göndererek bir mail  adresini, forumu vb. boğmaya …………adı verilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Küresel ısınma sorununa çözüm bulmak amacıyla “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne bir ek niteliğinde hazırlanarak2005 yılında yürürlüğe giren protokol, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir? Bir deste mendilin 7 katının 18 eksiği kaç mendil eder? “İki kişi arasında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme; ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın.”Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste tavsiye edilen davranışlardan biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basittir? Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından (namazın içindeki farzlardan) biridir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turistik önem taşıyan doğal unsurlarından biridir? I. üç yüz elli dörtII. iki yüz yediIII. altı yüz altmışIV. iki yüz elliYukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kâdir değil midir? Evet! Elbette kâdirdir. Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı sadece ‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yâsîn suresi, 78-82. ayetler) Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden değildir? aşağıdakilerden hangisini ölçmek için santimetre kullanılması daha uygundur?