S:1

52, 57, 55, 60, 58, ......örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

52, 57, 55, 60, 58, ......örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "63" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi ( eş sesli) vardır ? Güney bir miktar paranın 66 TL sine oyuncak ve kitap almıştır. Geriye 42 TL kaldığına göre Güneyin kaç TLsi vardı? Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Sıcak bir yaz günü soğuk su ile elini yüzünü yıkayan bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün sınırlandırabileceği bir durum değildir? Dedem üç tane kare defter aldı. Cümlesinde sıfatlar varlığı hangi yönden ifade etmemiştir? Aşağıdaki mallardan hangisine son kullanma tarihi yazılmaz? Aşağıdakilerden hangisi kasırga, hortum, tayfun gibi meteorolojik olayların oluşumunda etkili olan faktördür? Lozan Barış Antlaşması kaç tarihinde imzalanmıştır? The baby is sleeping. You - - - - make noise. Gövde kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır? Bir sözcüğün dar bir anlamdan çıkıp geniş bir anlama geçmesine ‘‘anlam genişlemesi denir. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi anlam genişlemesine örnektir? Fidan ın doğum günü oldu. Pastaya doğum günü mumu konuldu. Mumları yaktılar.Fidan mumları bir üfürmede söndürdü.Yukarıdaki metinde kaç tane cümle vardır? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Levent : What do you want to do about your life?Sezen : I would like to go to college and study science.Levent : ........... you want to be a scientist?Sezen : Yes, exactly. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine örnek yoktur? Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakın akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (NAHL-90)Yukardaki ayet Kuran-ı Kerimin temel konularından hangisine vurgu yapmaktadır ? Aşağıdakilerden hangisi Hicaz Bölgesi şehirlerinden biri değildir? İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, Allaha kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 2 yarım litre 6 çeyrek litre kaç ml eder? Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi yönelme hâl eki almıştır? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!Dizelerinde geçen şüheda sözcüğünün anlamı hangisidir? Hangisi doğal afet değildir? İslam Dininin Temel Kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 643 287 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir? Uzun kenarı 19 m, kısa kenarı 11 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin çevresine 5 kat tel çekilecek. Bahçemizin çevresine kaç m tel gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Millî Mücadele sürecindeki1. Sakarya Meydan Savaşı2. Büyük Millet Meclisinin açılışı3. I. İnönü Savaşı4. Lozan Barış Antlaşmasıgelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız(...) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, taş, çakıl ve kuma dönüşür. (...) Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir. (...) Bütün kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır. (...) Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur.(...) Kayaçlar, yanardağlardan yeryüzüne ulaşan magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin alışveriş yapacaksın ( ) Bunu sakın ama sakın unutma evladım ( )Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaret- lerinden hangileri getirilmelidir? I. Kıyı derinliğinin az olmasıII. Kıyıda dalga ve akıntıların etkili olmasıIII. Akarsuyun ağız kısmında debisinin fazla olmasıIV. Akarsuyun taşıdığı yük miktarının fazla olmasıBir akarsuyun delta oluşturabilmesi için yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir? Senin için dağları deler, yol açarım yâr Senin için denizleri kuruturum yârSenin için gök kubbeyi yerlere çalarım yâr Canım iste canım bile sana kurban yârBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Isının etkisiyle maddenin hacminin azalmasına ..................... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Üzülerek söylüyorum ki bugünkü şairlerimiz mesleklerine gerçekten bağlı değil. Bağlı olsalar kendilerinden önce ne yapılmış, sonra ne yapılıyor merak ederler. Şairler şiiri sevmiyor ancak kendi şiirlerini ve şairliklerini seviyorlar. Hele ki bir eleştirmen çıkıp da onlar hakkında olumlu birkaç söz söyledi mi artık kendilerinden büyük bir şair olmadığını zannediyorlar.Bu parçada yazarın sitem ettiği asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdiki zaman ile ilgili yapılan çekimlerden hangisi yanlıştır? Yukarıdaki resimde gösterilen güvenli geçiş yeri hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir