S:1

7809 sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır?

7809 sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? sorunun cevabı "800" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir çıkarma işleminde fark 731dir. Eksileni 421 azaltırsak, yeni fark kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir dijital vatandaşın özelliklerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisinde aklın fonksiyonlarından söz edilmemektedir? Bir kötülük karşısında Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Hangisinde sayının yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi isim tamamlaması değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan ele aldığı konulardan değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine uygun ses değişmesi yoktur? Max Webere göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? I.su II. buz III. buhar Yukarıda belirtilen maddelerin hallerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Su gelir deste gider Ayrılır dosta gider Gurbet yansın yıkılsın Sağ gelen hasta gider Bu mâninin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik tasarrufu ile ilgilidir? Öğrenci bir denek değildir. Öğrencinin, cezadan kurtulmak için olumsuz davranıştan kaçınması ya da ödüle ulaşmak için olumlu davranışlar sergilemesi esas amaca hizmet etmez. Ayrıca ceza ile bastırılan olumsuz davranış halının altına süpürülmüş toz gibidir. Sürekli bu modeli kullanan öğretmenin sınıf yönetimi bilgisinin yeterli olmadığı söylenebilir.Paragrafta sınırlılıklarından bahsedilen sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber efendimizin annesi Kureyş kabilesinin ...................kolundan, babası da Kureyşin ................... kolundandır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır? • Olay hikâyesi Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmiştir.• Durum hikâyesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesiti anlatılır.• Olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanıktır.Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? Peygamberimizin(SAS) insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? .................. birlikte yaşama kurallarına uymaktır.Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır? 225 milyon yıl önce tek parça halinde olan büyük kıtanın adı nedir? Karışımların içinde birden fazla ......................... cins madde vardır? Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? İzmirde Yunanlılara karşı ilk kurşunu kim atmıştır? Büyük İskenderin Asya Seferi sonucunda, Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetinin karışımından ortaya çıkan uygarlığa ne denir? Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? Geleneksel oyunlarımız hakkında verilen bilgilerden doğru olan bilginin başına D, yanlış olan bilginin başına Y koyunuz. ( .....) Oyunlar, paylaşmayı, kendine ve başkalarına saygıyı öğretir( .....) Geleneksel oyunlar, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu köreltir.( .....) Geleneksel oyunlar için en az üç kişi gerekir.( .....) Kız ve erkeklere özgü oyunlar da vardır.( .....) Topaç çevirme, ip atlama geleneksel oyunlara örnektir Sartre , insanlar için tek bir ahlaki kural olduğunu ifade eder .Kendi kendinizi seçin. İnsan , kendini seçmekle sorumludur. Dolayısıyla her insan , sorumluluğunu kendisi yüklenir. İnsanlar kendi seçimleriyle , toplumsal ve bireysel değerlerini yaratırlar.Sartre, ahlak felsefesinin hangi kavramının önemini vurgulamaktadır? Rıhtımda her zaman oturduğu yeri tanıyamadı;çünkü..........Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Güven ve samimiyet üzerine kurulan, yakın arkadaşlığa ve bağlılığa ne denir? Yüce Divanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi hüzün yılında vefat etmiştir? Verilen görselden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Çantayı yerden kaldırmak için nasıl bir kuvvet uygularız? Aşağıdakilerden hangisi Edisonun buluşudur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmaya ve tasarruf yapmaya teşvik eden bir anlam taşımaz. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmak için kullanılan araçlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi organlarından biri değildir? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü tarih alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreyi değiştirmelerine örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir