Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "50 x 0 = 50" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. ToprakII. HavaIII. SuYukarıda verilen ortamların hangilerindeki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmalardan faydalanılan biyoremediasyon yöntemi kullanılabilir? Müslüman, ibadetini sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.Bu parçada, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?  Hz. İbrahim halkın şehirden uzaklaştığı bir günde en büyük put dışındaki bütün putları kırar ve baltayı en büyük putun boynuna asar. Halk şehre döndüğünde şaşırır ve Hz. İbrahim’i putları kırmakla suçlar. Hz. İbrahim şöyle cevap verir: “Belki de şu en büyükleri kırmıştır, ona sorun.” Hz. İbrahim neden putları kırdığı halde böyle bir cevap vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in (sav) ailesinin özelliklerinden değildir? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “egemenlik” ile ilgili hükümlerden değildir? Amacı, “metnin yapısını, dilini; metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerinin anlaşılmasını sağlamak” olan okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? .  ’İşe geçen hafta başlamış: ama büronun havasına alışamamış.’ Cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?                 Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir? Kavimler göçünün meydana getirdiği karışıklıklar sonucunda halk kendilerini güvende görmedikleri için büyük toprak sahiplerinin yanlarına sığınmışlardır.Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğurmuştur? Aşağıdaki bitkilerden hangisi insanlar tarafından tüketilir? Musul meselesinin Türkiye’ nin aleyhine sonuçlanmasındaki en önemli etken nedir? Günümüzdeki Türkiye – İran sınırı ilk defa hangi antlaşmayla çizilmiştir?