S:1

Bir kısa kenarı 60 m, bir uzun kenarı 80 m olan yukarıdaki bahçenin çevresi kaç metredir?

Bir kısa kenarı 60 m, bir uzun kenarı 80 m olan yukarıdaki bahçenin çevresi kaç metredir? sorunun cevabı "280" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mescid-i Nebi'nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ne denir? Niğde Çevre ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamayagöre Dünyada sadece Bolkar DağlarındakiKaragölde yaşayan Toros kurbağalarının soyunungöle atılan sazan balıkları yüzünden tehlike altınagirdiği belirtilmiştir. Avrupa Yaban Hayatı ve YaşamaOrtamlarının Korunması Sözleşmesi kapsamında korumaaltına alınan Toros kurbağalarının larvalarının göleatılan sazan balıklarınca yenmesiyle popülasyon 6-7yıl içinde yüzde 60-70 azalmıştır.Yukarıda verilen bilgiden çıkarılabilecek en genel yorumaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tarih yazılışlarından hangisi yanlıştır? Sivas Kangal köpekleri son derece sakin ve akıllı bir türdür. Bunun yanında korumacı bir özelliğe de sahiptir. Kendi bölgelerini korurken bu özellikleri ön plana çıkar.İnsanlarla da kuvvetli ilişki kurarlar. Diğer ırklara göre eğitimi zor olması saf bir ırk olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu metinde Kangal köpekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir? 1. Zorluklar, başarıya ulaşmak için önümüze çıkan fırsatlardır.2. Nasıl söz sözü açarsa başarı da başarıyı doğurur.3. İnsanların yollarındaki engeller, hedefe götüren basamaklardır.4. Çabuk elde edilen başarı çabuk kaybedilir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Beş basamaklı ve rakamları farklı 681ab sayısının 10 ile bölümünden kalan 4tür. Bu sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre a + b en fazla kaçtır? I. Bahçemizde nar ağacı Kimi tatlı kimi acıGönüldeki dert ilacıYa bulunur ya bulunmazII. Şimdi dünyada nerde biri ağ-lıyorsaSebepsiz, dünyada, ağlıyorsa Bana ağlıyor.III. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, İncinirsin.IV. Bir nîm neşe say bu cihânın bahârınıBir sâgar-ı keşîdeye tut lâlezârını Yukarıda numaralanmış dizelerden hangileri aynı geleneğe aittir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında glikolizden farklı olarak yükseltgenmiş NAD (NAD+) oluşur.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır? Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir? Sinem – soğuk - .................. - sünger Aşağıdakilerden hangisini noktalı yere yazarsak sözlük sırasını bozmadan tamamlamış oluruz? Kovaya 8 tam dolu şişe, 8 çeyrek dolu şişe ile su konuldu. Kovaya konulan su miktarı kaç şişedir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Camiler Haftası ne zaman kutlanır? Türkiyenin boğazlara sahip olması aşağıdaki konulardan hangisinde önemini artırmıştır? Kavimler Göçünün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabemizin 12. harfi ile başlamıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 98.613 doğal sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? - - - - seven days in a week. Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? 2x + 4 : 2x + 16 : 2x = 168 olduğuna göre x kaçtır? Once upon a time, there was a little princess inthe Faraway Country. She was very beautifulbut lonely. Her only friend was the rabbit inthe garden. Everyday she played with it butshe felt lonely at night. One day while shewas looking out of the window, she saw abright bird in the sky. The bird landed in herroom and said it was a magical bird. It said:You can have 3 wishes. Just tell me. Thegirl wanted to think for a while. Every nightthe bird came again and again. Finally the girlsaid I have only one wish. I want to have a lotof friends. and the bird flew away. The nextmorning when she woke up, the princessheard voices of children in the garden.What was the princess like? Bir zamanlar, elli yılların Ankarasında Sıhhiyeden Kızılaya yürüdüğümüz o bahar akşamlarında, yürürken söyleşmenin sevincini paylaşırdık. Böyle konuşarak, tartışarak bir konuyu kafamda iyice oluşturduktan sonra yazıya dökmek kolaylaşırdı.Parçada sözü edilen kişinin hangi özelliği özellikle vurgulanmıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (......) Fosiller Dünyanın geçmişi hakkında bilgi vermez.(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.(......) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.(......) Dünyamızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir. Aşağıda ergenlik döneminde gerçekleşen bazı değişiklikler verilmiştir.I. Gırtlak gelişerek ses kalınlaşır.II. Yağ bezlerinin faaliyetleri artar ve sivilceler oluşur.III. Vücudun bazı bölgelerinde kıllanmalar görülür.Bu değişimlerden hangileri hem kız hem de erkek bireyler için ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi katıdır ? Allah tarafından Hz.Muahmmede (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin doğada üç hâli de bulunur? Yunanlar deniz ticareti ile Akdeniz kıyısındaki Fenikelilerden alfabeyi öğrenmişler ve geliştirmişler, Asurlular Anadolu halkı ile yaptıkları ticaret sırasında yazıyı Anadoluya taşımışlardır.Buna göre İlkçağ uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. Birbirini anlamak II. İnsan olmanın şartıIII. Karşılıklı sevgiYukarıdakilerden hangileri saygı ile ilişkilendirilebilir? Hidrojen atomunda yer alan Balmer serisi ile ilgili;I. Yüksek enerji seviyeli bir katmandan n=2 katmanına elektron geçişleridir.II. Görünür bölgeye karşılık gelir.III. Lyman serisine göre daha az enerji açığa çıkar.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde halk kültürünün yazılı kaynaklarından biri doğru örneklendirilmiştir? .Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12-15-18-A-24-27 örüntüsünde A harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir