S:1

(260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır?

(260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "34" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Servetifünun Döneminde dergi türü daha çok gelişme göstermiş, gazete türü gerilemişti. Çünkü dönemin siyasi ortamı gazete için müsait değildi. Dergilerde ise sosyal ve siyasi konular değil, sanatsal konular ele alı- nıyordu. Dergiler toplumun edebiyata bakış açısını de- ğiştirmek istiyordu. Edebiyatı sosyal fayda ilkesine göre değil, estetik bir varlık olarak ele almışlardı. Dergileri, kendilerine yöneltilen eleştirileri yanıtlamak edebiyatla ilgili görüşlerini açıklamak, Batı edebiyatını yorumlamak için kullanmışlardı. Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştı.Bu parçadan hareketle Servetifünun dergiciliğindeki öğretici metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İki insanın birbirine iyi dileklerini iletmelerine ne denir? İslamiyetten önce Hz. Peygamberin doğduğu çevrede evli kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileden sayılırdı. Kız çocukları değersiz, erkek çocukları ise bir övünç kaynağı sayılırdı.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında sayılamaz? Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır? Balıklı Göl hangi şehrimizdedir? 123,2 : 100= ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi süreli yayın değildir? Hangi özel isim farklı bir grupta yer alır ? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerden daha sonra icat edilmiştir? ‘2Yazlıktan yeni dönmüştük A, B, 0 kan grubu ve Rh faktörü bakımından insanlarda kaç çeşit genotip görülür? I. Dünya, Güneşten daha büyük bir gök cismidir.II. Dünya, yalnız kendi etrafında döner.III. Dünya, Aya Güneşten daha yakındır.Yukarıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazılırsa hangi sıralama elde edilir? Hangisi sesin şiddetini artıran teknolojik ürün değildir? Çöller çok az yağış alan kurak alanlardır. Karaların yaklaşık üçte birini kaplayan bu bölgelerde çok az sayıda insan yaşar. Çöl denilince hepimizin aklına uçsuz bucaksız kum yığınları, sıcak hava veya kaktüsler gelir. Oysa sadece sıcak yerlerde değil dünyanın bazı soğuk bölgelerinde de çöller bulunur. Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? I. Dağ içi ovasıII. Irmak adasıIII. KırgıbayırIV. Çentik vadiÜlkemizde görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri eğim oranının az olduğu alanlarda oluşmaktadır? Eski Türk devletlerinde görülen ve tanrının bir kişiye devleti yönetme yetkisini vermesine ..................... denir. Yukardaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aynı koşullarda bulunan ağzı açık iki kaptan birincisine A, ikincisine B sıvısı eşit kütlede konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra A sıvısının kütlesinin B sıvısının kütlesinden daha fazla olduğu gözlenmiştir.Buna göre,I. B sıvısının uçuculuğu daha fazladır.II. A sıvısının buharlaşma ısısı daha fazladır.III. Moleküller arası çekim güçleri arasındaki ilişki A > B şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ve kaç gün içinde sonuçlandırılır? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir? 36 ve 42 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerdenhangisidir? 6, 5, 1, 4 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 7000 den küçük en büyük doğal sayının yüzler basamağında hangi rakam bulunur? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki açılardan hangisi dar açıdır? Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşmasının özelliklerinden biri değildir? Gitmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bir çocuk, elinde beklettiği buz parçasının küçüldüğünü görmüş; elinin ıslandığını ve üşüdüğünü hissetmiştir.Bu durumla ilgili olarakI. Buz parçası, katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı almıştır.II. Çocuğun eliyle buz parçası arasında ısı alışverişi olmuştur.III. Buz parçasının sıcaklığı azalmıştır.yargılarından hangileri doğrudur? Vietnamda savaşıp yurduna dönen bir Amerikalı: Bana orada bir milyonluk tankı teslim ettiler, şimdi arabalarını bile yıkatmıyorlar. demiş.Yukarıdakini söyleyen kişinin içinde bulunduğu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Belediye başkanımız ilçemizdeki ilkokullarının futbol takımındaki öğrencilere birer saat hediye etti. İlçemizde 7 ilkokulu ve her okulun futbol takımında 15 öğrenci vardır. Belediye başkanımız kaç tane saat hediye etmiştir? Grupların amacına ulaşması için üyeleri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. sözü Atatürkün hangi ilkesini açıklamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümlenin öznesi görevindedir? Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir? Bitkide solunumun ve besin üretiminin gerçekleştiği yer.........Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yüce Allaha kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? savaş sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Evrendeki düzenle ilgili aşağıdaki cümlelereden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisinde kültürel öğe ile bölge doğru eşleştirilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir