Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki alıp türemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki alıp türemiştir? sorunun cevabı "masalcı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mısır’dan papirüs ithal edilmesi ile ilgili sorunlar yaşanınca kendi kağıtlarını üretme yoluna gitmişler ve keçi derisinden parşömen kağıdını imal etmeyi başarmışlardır. Yukarıda bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 1- Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.2- En kısa süren ay şubat ayıdır. 28 gün çeker. 4 yılda bir 29 gün çeker.3- Dünya güneşin etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.4- Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü sonucunda 2 mevsim oluşur.Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Kur’an-ı Kerim ne zaman indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin ülkemizin iç kesim­ lerindeki yayılış alanı daha fazladır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı doğrudur? Kayaçlar bir ya da birden çok _____ birleşmesiyle oluşur.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcüğün   gelmesi uygundur?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fark etmez” anlamı vardır? Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır? Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin beslenme şekli insanların beslenme şekliyle aynıdır?  Elektrik santrallerinde üretilen elektrik yerleşim yerlerine nasıl ulaştırılır? Aşağıdakilerden hangisi Batı’daki sanat akımlarından etkilenerek ortaya çıkan D Grubuna karşı “toplumsal gerçekliliği” savunan gruptur?