S:1

Aşağıdakilerden hangisi tanım cümlesidir?

Aşağıdakilerden hangisi tanım cümlesidir? sorunun cevabı "Güneş, Dünya’mıza ısı ve ışık veren yıldızdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi cumhuriyet yönetim şekliyle doğrudan ilgilidir?  “savaş” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü yumuşaması gerçekleşmiştir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için abdestli olmak gerekir? “9,-11,-17,3,-2” sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? '' Bu ayakkabı güzel değil, şu güzel. '' cümlesinde zamir olan kelime hangisidir? Suyun bulunmadığı, temiz olmadığı veya kullanılmasının insan sağlığı açısından teh- like oluşturduğu durumlarda toprakla alınan abdesti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmenin sınıfın en çalışkan öğrencisini başkan yapması aşağıdaki haklardan hangisini ihlal edildiğini gösterir? Ahmet biriktirdiği harçlıkla bir spor mağazasından kendine bir spor ayakkabı almıştır.Ancak aldığı ayakkabı birkaç gün sonra yırtılmıştır.Ahmet aldığı ayakkabı ile birlikte spor mağazasına gitmiş ancak satıcı satılan malın geri alınmayacağını ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir. Yukarıdaki metne göre Ahmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması daha doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir?   Martin : I like keeping diaries. How about you?Erika  : I don’t have a diary .Martin : - - - - .Erika  : That sounds good, I’ll have one as soon as possible. RNA molekülünün hidrolizi sonucu;I. Timin bazıII. Urasil bazıIII. Deoksiriboz şekeriIV. Suverilenlerden hangileri oluşmaz? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer alamaz? • İşlek bir limana sahiptir.• İthalat ve ihracat yoğundur.• Sanayi tesisleri, iş yeri ve pazarlara sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklere sahip şehirler arasında gösterilemez? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre Kaç tane hizmet bölgesi vardır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre toplum hizmeti çalışmalarında esas alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür?  Allah ‘ın bir ve tek olması ,eşi ve benzerinin olmaması ……………….. kavramı ile ifade edilir . Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?  Kur’an-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?A) 20B) 30C) 40D) 50 Her gün kumbarasına 5 lira atan bir çocuk, kumbarasına 9 günde kaç kuruş atmış olur? Serpil - Hafta sonu nereye gideceğimize hep beraber karar verdikBize bunu söyleyen Serpil' in ailesi için ne söylenebilir? Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasına “kinaye” denir.Bu açıklamaya uygun bir örnek aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler "………………………" olarak adlandırılmaktadır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden   hangisi   zıt  anlamlı  kelime çifti   değildir?                      İslam dinine göre Allah tarafından yapılması  emredilen söz ve davranışlara ne denir? Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı vardır? "Kazanmak" fiilinin di' li geçmiş zamanının 2. tekil şahsı hangisidir?  Doğal beslenmek isteyen Ayşe, bir marketten hangisini almamalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yoktur? Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada ne kadar  izin verilebilir? Şimdi bomboş sebilden serviler bir şey sorarBu dizede görülen edebî sanat aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, etken-geçişli bir fiildir?  -500, -100, -3,  -499Yukarıda verilen tamsayılardan hangisi daha büyüktür? Aristoya göre, aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı elemente ait olamaz? Mustafa Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir namaz vakti değildir? Altuğ 5 şeker daha yiyince 9 şeker yemiş   oldu.Daha önce Altuğ kaç şeker yemiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Bitkilerin solunum organı aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir