S:1

Köpek ile kulübe arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

Köpek ile kulübe arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? sorunun cevabı "orman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Osmanlı Devleti’nde yazı yazma sanatına ne ad verilmiştir? Semerkand Rasathanesinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde ilk Yeniçeri kışlası aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?  Osmanlı Devleti’nde Pençik Kanunu hangi alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla çıkarılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır? Osmanlı Devleti’nde yaya ve müsellem adı verilen piyade ve süvari kuvveti hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır? Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? Türkiye Selçuklu Devleti’nde devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden divan aşağıdakilerden hangisidir?  Türkiye Selçuklu Devleti Miryokefalon Muharebesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır? Birinci Haçlı Seferi’nin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Malazgirt Savaşından sonra Erzurum merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İsa’nın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? “İmam-ı Azam” lakabı ile bilinen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? “Atabet’ül Hakayık” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfatlarından biridir? Hz. Peygamber’in Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği ve İslam’ın ilk öğretmeni unvanına sahip olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ile Türk karasularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkı verilmiştir? Mudanya Mutarekesi’nde ve Lozan Konferansı'nda TBMM Hükûmeti heyetine başkanlık eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır? Manda ve himaye konusu ilk kez aşağıdakilerin hangisinde reddedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle yapılacak olan barışın esaslarını görüşmek amacıyla toplanmıştır? İngilizlerin I. Dünya Savaşı’nda Orta Doğu petrollerini kontrol altında tutmak ve Kafkaslar’da Ruslarla birleşmek amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletlerden biri değildir? Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı aşağıdakilerden hangisi ile İtalya’ya bırakmıştır? Türkiye’de 1961 yılında üretilen ilk yerli otomobile hangi isim verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi uzaya gitmeyi başaran ilk insandır? Hindistan millî hareketinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Asya’yı kendi liderliğinde birleştirmeyi amaçlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Kübizm akımının kurucularındandır? Modern Japonya’nın doğuşunu sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Rusların Hokand Millî Hükûmeti’ni devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak başlatılan, Türkistan’ın millî mücadelesine ne ad verilmiştir? Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin ulaşmak istediği son aşama olan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? “Monroe Doktrini” ile “yalnızlık politikası” takip eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? 19,001- 5,1 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 100 - 12,123 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 5 - 0,099 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 6,01-3,099 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir