S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? sorunun cevabı "Tiren " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Din ve ahlak kuralları güçlü birer toplumsal kontrol aracıdır. Dindeki günah ve sevap normları ile ahlaksal normların temelini oluşturan iyi ve kötü kavramları toplumsal yaşamda benzer işlevlere sahiptir.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Osmanlıda savaş, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Doctor : What is the matter?Mehmet: I have a toothache. - - - -?Doctor : You should brush your teeth regularly. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir? İbadetlerin bireysel ve toplumsal pek çok faydaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek sayılamaz? -meli , -malı eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil köktür? Alevi-Bektaşi kültüründe Müsahiplik Cemi hangi anlama gelmektedir? Okulumuz 3 katlıdır. Her katta 8 sınıf bulunmaktadır, her sınıfta ise 34 öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda kaç öğrenci vardır? Türkiye Selçuklu Devletinde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır. Osmanlılar, aşiret düzeninden devlet düzenine aşağıdaki hangi padişahları döneminde geçmiştir? Seni bir nûra çıkarsam, diye koştum durdumEy, bütün dalgalı ömrümde hayat arkadaşım!Dağ mıdır, karşı gelen taş mı, hep aştım; lâkinBuruşuk alnıma çarpan bu sefer kendi taşım!Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bazen küçük yardımlar, büyük bir iyilik olabilir yandaki söz kaç sözcükten oluşmuştur? Bayramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi okul yönetim sürecinde okulun eğitsel amaçlarını gerçekleştirmek için gereken girdilerden birisi değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve kademeleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gök cisimleri arasındaki mesafeyi gösteren uzunluk birimidir? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu ortamda yayılma özelliği vardır? ...Şüphesiz namaz , müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisa suresi, 103. ayet)Aşağıdaki namazlardan hangisinin belirli bir vakti yoktur? Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi diğerlerine göre teknolojiye daha az muhtaçtır? Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandır- dığı faydalardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığı işaret ederek belirten bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Ficar Savaşlarını tanımlamaktadır? Söyle sevda içinde türkümüzü Aç bembeyaz bir yelken Neden herkes güzel olamaz Yaşamak bu kadar güzelken?Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk nerede öldü? Berat babası, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Dedesi ve babaannesi de onlarla kalmak için yanlarına gelmiştir. Beratın ailesi nasıl bir aile olmuştur? Peygamberimiz (sa.), ölümlerinden sonra anne-babaya iyilik etmenin başka yollarını da göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir? Araçlar için trafik ışıklarında aşağıdaki renklerden hangisi bulunmaz? (I) Karanlık, ıslak, soğuk bir gün başlıyordu. (II) Oysa bu karanlığın, bu ıslaklığın, bu soğuğun içinde tarifsiz bir sevinç vardı.(III) Pencerenin perdesini aralayıp sokağa baktı. (IV) Çamurlu sular, günün ilk ışıkları altında, kirli bir ırmak gibi akıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır? nehir sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz? I. Güzel yazmak; iyi düşünmek, iyi hissetmek ve iyi ifade etmekten ibarettir.II. Önce iyi düşün, sonra kaleme al, sonra düzelt.III. İyi yazmak demek; aynı zamanda iyi düşünmek, iyi anlamak yani hem kafa hem ruh hem de zevk sahibi olmak demektir.IV. Motivasyon düşünceden doğar, gösterdiğiniz her davranışın öncesinde o davranışı esinlendiren bir düşünce vardır.V. Çaresi olmayan şeyler düşünmeye değmez, ne olmuşsa olmuştur.Numaralanmış özlü sözlerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? zıplamak kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? 240 kmlik yolun 60 kmsini giden bir araç mola vermiştir. Araç mola yerine kadar yolun % kaçını gitmiştir? Hava küre içinde hangisi bulunmaz ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir