S:1

Aşağıdakilerden hangisi matematik işlemlerinde kullanılan noktalama işaretidir?

Aşağıdakilerden hangisi matematik işlemlerinde kullanılan noktalama işaretidir? sorunun cevabı "nokta ( . )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Ülkemizde en çok tehlikeli doğal afet......Yukarıdaki boşluk hangi kelime ile tamamlanmalıdır? Abdest almadan aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz? Aşağıdakilerin hangisinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır? Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Anıl : Would you like to come for a drink this afternoon?Helen : - - - - .Anıl : I will be at Çiçek Café at 15.00. See you then. Aşağıdakilerden hangisi veri elde etme yöntemlerin biri değildir? Aşağıdaki sayıların hangisinde 4 on binlik vardır? Aşağıdaki uzunluk ölçme birimlerinden hangisi daha kısadır? 35 kişinin katıldığı bir kampta; her çadırda en fazla 4 kişi olacak şekilde şekil de yerleşiliyor. Bu kampta herkesin konaklaması için en az kaç çadır gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz? Bir vazoda 36 gül vardır. Bu güllerin 2 destesi kırmızı geri kalanlar beyazdır. Bu vazoda kaç beyaz gül vardır? Hz. Peygamber nübüvvetinin onuncu yılında, önce çocukluktan itibaren kendisini koruyan eden amcası Ebu Talibi sonra da çocuklarının anası olan sevgili hanımı Hz. Haticeyi kaybetmiştir. Bu yıla hangi isim verilmiştir? GAPın temel amacı nedir? Paketlenmiş bir ürünün üzerindeki son kullanma tarihi, bize besinle ilgili hangi bilgiyi verir? Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi? cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Hicri Takvimi hangi halife zamanında oluşturulmuştur? 1- iyi 2- güzel 3- kulakYukarıdaki kaç numaralı kelimenin zıt anlamlısı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşmasının sonuçlarından biri değildir? Bir yaygın eğitim faaliyeti olan Muhtarlar Akademisi ile yıllar önce örgün eğitim çatısından ayrılmış muhtarlar, bilgi ve yeterliliklerini arttırma fırsatı yakalamıştır. Bu durum bize eğitimin yalnızca hiyerarşik yapılandırılmış ve kronolojik derecelendirilmiş bir sisteme ihtiyaç duymadığını, yaşamın her anında ve alanında devam eden bir süreç olduğunu göstermektedir.Bu paragrafta vurgulanan öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? "Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." hadisi Rasulullah'ın (s.a.v) hangi özelliğini vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı olumsuz olarak etkiler? Mecliste arif ol kelamı dinleEl iki söylerse sen birin söyleElinden geldikçe iyilik eyleHatıra dokunup yıkıcı olma Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ‟Yanan evi söndürmek için herkes - - - - oldu. cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen faktörlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre zıt yönde etki eder? Alice : Would you like to join us for the English project?Rose : - - - -Alice : Why not?Rose : I have my own project group. 250 sayısının okunuşu nasıldır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sokak sözcüğünün bir özelliği belirtilmemiştir? •‘‘Birbirinize haset etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinizekin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allahın kulları! Kardeş olun.• ‘‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda Mümin olamazsınız.(Hadis-i şerif)Bu hadislerde verilen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederindenBahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat elleriniBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 22:2+3=? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ler eki çoğul olarak kullanılmamıştır? Üniversite öğrencileri belli dönemlerde aldıkları staj derslerini bir külfet olarak görmektedirler. Gerçek yaşam durumlarıyla karşı karşıya kalmadan sadece üniversitede aldıkları teorik bilgilerle iş hayatına atılmak istemektedirler. Elleri yağ olmamış, bir makinenin arızasını çözmemiş bir mühendisin bilgisinin kalıcılığına ve yeterliliğine şüphe ile bakılmalıdır.Bu açıklamada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Selçuklularda aşağıdaki hangi arazinin gelirleri hükümdara bırakılırdı? Yakmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Gordion hangi ilimizdedir? Taşıtlarda motorun ilk çalıştırılmasında gerekli olan enerjiyi nereden almaktadır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral adı verilir.(......) Fosillere kayaçlar, deniz dipleri, ağaç reçineleri veya buzullarda rastlayabiliriz.(......) Kayaçlar rüzgâr, sıcaklık farkı, yağmur, akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır.(......) Dünyamız kendi etrafında dönerken Güneş almayan tarafında gece oluşur.(... ) Canlılar büyüme, gelişme, üreme ve solunum gibi yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duymaz. Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk kadın Başbakandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir