Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır? sorunun cevabı "Öf, oda çok pis kokuyor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Birleşmiş Milletler Teşkilatınındaveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? 4348 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali ile en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali toplamı kaçtır? Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ‘deyim’ değildir?   İslam Dinine göre aşağıdakilerden hangisi İyilik kavramı arasında yer almaz? (I) Panorama 1453 Tarih Müzesi İstanbul’da, Topkapı Kültür Parkı’nda bulunuyor. (II) Müzede İstanbul’un Fethi’ni anlatan bir resim, ses efektleriyle ziyaretçilere sunuluyor. (III) Bu resim, sekiz sanatçının üç yıl aralıksız çalışması sonunda ortaya çıkmış. (IV) Haftanın her günü ziyaret etmenin mümkün olduğu Müze, özellikle çocuklara unutulmaz bir tarih deneyimi yaşatıyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? Aşağıdaki Türk İslam bilginlerinden hangisi Karahanlılar zamanında yaşamamıştır? Benim işim beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır, gerçeklerin beklentilerime uygunluğunu sağlamak değil.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? …………….. yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması.Nasuh Paşa Antlaşması ile belirlenen sınırlar esas alınacaktır.Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Dağıstan beylerine saldırılmayacak.Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.Safevi Şahı, Osmanlı Padişahı'na her yıl haraç olarak 100 deve yükü ipek, kumaş vs. kıymetli eşya gönderecektir.Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  Bir çıkarma işleminde fark 3215, eksilen 7504' tir. Buna göre çıkan sayı kaç olur?  İnterneti kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıyız?