Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? sorunun cevabı "Sevinç okuldan sonra teyzesine gidecekmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Anıtkabir nerededir arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın rengini belirten bir sözcük kullanılmıştır?  “İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır.”(Beyyine suresi, 7-8. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin teşvik ettiği davranışlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanın ortak özelliklerinden değildir?  Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı komutanı kimdir? Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk uygarlık hangisidir? Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğretim etkinliği düzenleyecek bir öğretmenin gerçekleştirmesi gerekli ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında ve İstanbul’da halka okunmasında rol oynayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Descartes’e göre “Ruh’un öz niteliği düşünmedir. Maddenin temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile madde birbirinden özce farklı olan ve birbiriyle uzlaşamayan iki cevherdir.”Buna göre Descartes’in dualizmi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İki basamaklı en küçük sayının 4 eksiği kaçtır? “540” sayısının 3 basamaklı tek doğal sayı olması için “0” yerine en küçük hangi sayı gelmelidir?