S:1

Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi adıldır?

Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi adıldır? sorunun cevabı "Şunları amcana ver." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Strateji plan da "Nereye gitmek istiyoruz?" sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde istek kipi kullanılmıştır? 7 ton buğdayın 3950 kilogramı satılmıştır. Geriye kaç kg buğday kalmıştır? İki basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kimse, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önenmi vurgulanmaktadır? Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin öğrencilerine aşağıdaki etkinliklerden hangisini yaptırması, Probleme Dayalı Öğrenme Modelinin amacına uygun değildir? Üzerinde ülke bulunmayan tek kıta aşağıdakilerden hangisidir? HMK m. 127e göre 4353 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için davalı kaç günde cevap vermesi gerekir? Karlı ve buzlu havalarda yapılabilecek aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? "Emek vermeden sonuç alınmaz.'' anlamına gelen atasözü hangisidir? A: What do we need for the cake?B: Buy - - - - sugar, there isnt any left. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin eğimi fazla olduğu için hidroelektrik potansiyeli diğerlerine göre daha fazladır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanunun verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha verilebilir? Bir ton kömür 3475 TLdir. Apartmanımıza 12 ton kömür aldık.Apartmanda 10 daire olduğuna göre her daire kaç TL ödeyecektir? I. Dilin özelliklerini iyi bilmelidir.II. Toplulukları inandırma yeteneği olmalıdır.İİİ. Dinleyicilerin kültür düzeylerini ve zevkini dikkate almalıdır.IV. Abartılı söyleyiş ve argoya yer vermelidir.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi söylev veren kişinin özelliklerinden değildir? ‟Hızlıca yaklaşan bulutlar, bize birazdan yağmurunbaşlayacağını haber veriyordu. cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Aşağıdaki kararlardan hangisi hem Erzurum hem de Sivas Kongresinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlara örnek olarak verilemez? Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok kaç günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir? 5, 0, 6, 9, 2 rakamlarını birer kez kullanarak en küçük beş basamaklı doğal sayı yazılırsa bu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi ile ayrılan her bir bölüme .................. denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I used to ........ cartoons when I was a child. "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" aşağıda­ kilerden hangisi tarafından yayımlandı? İki yönden sonsuza doğru uzayan düz bir çizgiye ............. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sıvı bir maddenin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine ............denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1,2+3,75 işleminin sonucu kaçtır? Perde sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Ülkelerin doğal afetlerde birbirinin yardımına koşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Peygamberimiz 12 yaşındayken amcası Ebu Talip'le ticaret için nereye hareket etmiştir? 1789 Fransız Ulusal Meclisi tarafından kabuledilen İnsan Hakları Bildirgesinde Özgürlük bireyin başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir. olarak tanımlanmıştır.Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük sınırları içinde değildir? 1/2000 oranlı bir haritada iki nokta arası 5cm ise gerçekte kaç mdir? Bu işe başlıyorum, akşama kadar bitireceğim. cümlesindeki fiillerin zamanı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi arama motorlarına örnek verilemez? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangileri zıt anlamlı değildir? Yüce Allahın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlara ne ad verilir? I. Adobe Reader II. KM Player III. İnternet Explorer IV. Gom Player V. Winamp VI. KasperskyYukarıda verilen faydalı yazılımlardan kaç tanesi müzik veya video oynatma yazılımlarına örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir? Hangisi vahşi hayvandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir