Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük vardır? sorunun cevabı "Yarın, sen de okula erken gel." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

‘‘Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______vardır.“       Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem özel ad hem de tür adı olarak kullanılmaktadır? "14- 34 - 49 - 24" Sayılardan hangisinin onlar basamağı 4 tür? * Kına gecesi            *Gelin alma                 *Nikah       *Gelin mevlidi         *Duvak Yukarıda verilen kavramlar aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile ilgilidir? “Burada Fransızca olarak tıp bilimi tahsil edeceksiniz. Benim sizlere Fransızca okutmaktaki muradım, Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp ilmini öğrenip, zamanla kendi lisanımıza almaktır.”II. Mahmut’un bu sözlerindeki asıl vurgulanan hu- sus aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kızılay Kulübü’nün yaptığı bir çalışma değildir? “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? Doğu Anadolu Müdafaa-i  Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli cemiyeti Trakya’daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon’da Pontus devletinin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Yukarıdaki verilen bilgilere bakıldığında Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?   “ Sesim kısıldı çünkü, ………...…………….” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilemez? Aşağıdaki enzimlerden hangisi yağların sindirimini gerçekleştirir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylar içinde yapılır? “Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”(İsrâ suresi, 9. ayet.)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özellikle- rinden hangisine örnek oluşturur?