S:1

Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur?

Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur? sorunun cevabı "zayıf adam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Cebimde 30 liram vardı. Annem 28 lira, babam 20 lira verdi. Kaç liram oldu? Çok güzel, anlamlı ve etkileyici konuşmak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Allahı seven bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Hz. Muhammed doğduğu sırada bir kısım insanlar Allah inancı üzerine yaşıyor, putlara tapmıyordu.Hz Muhammed ve babası da bu inanç üzerine yetişmiştir. Bu insanlara ................ denir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir? Akdeniz açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı. Gemideki göçmenleri kurtaran Maltalı bir denizci ( ) Göçmenleri bulduğumuzda hepsi susuzluktan ölmek üzereydi. dedi ( ) Olayı Avrupanın Utancı başlığıyla kapak konusu yapan İngiliz Independent gazetesi ( ) bu 27 göçmenin yine de şanslı olduğunu çünkü aynı bölgede son beş gün içinde dört ayrı teknenin batması sonucu toplam 120 Afrikalının öldüğünü bildirdi( ) Bu haber yazısında ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Peygamberimiz kimsesiz çocuklara sahip çıktığı gibi çevresinin de onları sevip korumaya teşvik ederdi. Suffe adı verilen yerde, fakir ve kimsesiz çocukları barındırır, onların eğitimi ile yakından ilgilenirdi. Onlara moral kaynağı olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için maddi yardımda bulunurdu. Savaşlarda şehid olan Müslümanların eş ve çocukları ile yakından ilgilenir, onları koruyup kollamaya özen gösterirdi.Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu gecede Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanmiştır. - Ramazan ayının 27.gecesidir. - Kuran-ı Kerimde bu isimde bir sure vardır.Yukarıda özellikleri verilen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? Sisli havada göz gözü görmüyordu. cümlesinde geçen sisli sözcüğü havanın hangi özelliğimi gösteriyor? Dik açının ölçüsü kaç derecedir? Doğru bir rölanti devri ayarlaması için motor hangi durumda olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanda sebep olduğu davranış bozukluklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle yapılacak olan barışın esaslarını görüşmek amacıyla toplanmıştır? Ebu Hanifeye göre, imanda eksilme, küfrün artmasıyla; artmada küfrün azalmasıyla olabilir. Bu durumda, bir şahsın küfrünün azaldığı ve imanınartığından bahsedilirse o kişide az da olsa küfür kırıntısının bulunduğuanlamına gelir. Bu da küfür ile imanın aynı anda bulunması gibi çelişik bir durumu ortaya çıkarır. Ebu Hanife bu görüşlerini daha çok aşağıdakilerden hangisini ispat etmek için ileri sürmüştür? ALİ: Ailemle Orta Anadolunun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikleyazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulamayapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik butoprak hangi birimizi geçindirecek!...Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankaraya göç ettik, iş güç sahibi olduk.Ailenin Ankaraya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu. Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır? Kamyonuyla Ankaradan İstanbula yük götüren bir şoför, Bolu Tünelinin girişinde, üstünde 4.00 m yazan bir uyarı tabelası görmüş ve kamyonundan inip yükünü kontrol ederek böylece kamyonun tünele girebileceğini anlamıştır.Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sayılardan en büyük olan hangisidir? Düzgün – opak – sert maddenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan taşıtlardan biridir? gelmez eyleminin olumlusu hangisidir? Plastik tarak, yün kazağa sürtülüp kâğıt parçacıklarına yaklaştırıldığında kâğıt parçacıklarını çektiği gözleniyor.Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının amaçlarında birisi olamaz? İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? - - - -; çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde mü-zik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur. Oyunun oynandığı alana palanga denir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Misafir sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? • Özel kurumlar veya kişilerle kurumlar arasında yapılan mektup yazışmasıdır.• Ticari bir konuda bir dileği bildirmek için yazılır.• Bu tür mektuplarda anlatım kısa ve öz olmalı; açık, anlaşılır ve kesin ifadeler kullanılmalıdır.Özellikleri verilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir? Organik bileşikler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda kullanılan bujinin görevidir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Whats theweatherlikein Ankara in autumn? İş, oluş, hareket bildiren; -mak/-mek ile mastar halde kullanılan; kip ve şahıs eki alarak çekimli fiil olan sözcüklere fiil (eylem) denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir.Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinin türü yanlış yazılmıştır? • Yunanlılara karşı savaşılmıştır• Kurtuluş Savaşının en fazla kayıp verilen cephesidir• Düzenli ordunun büyük başarılara imza attığı cephedirözellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? Dünyamızın Güneş etrafında dolanırken izlediği yolun adı ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir