S:1

"Onlar üçüncü katta oturuyor" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir?

"Onlar üçüncü katta oturuyor" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? sorunun cevabı "üçüncü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
China, India, the U.S.A, Indonesia, Brazil and Pakistan nearly constitute the half of world population with the rate of 46%. And China is - - - - country of the world with 1.3 billion people. Bir kenar uzunluğu 15 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Cezalarla ilgili hangi bilgi yanlıştır? Aşağıda verilen gazlardan hangisinin soğutucu olarak kullanılması doğru değildir? Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? Kalbi temiz insan denince aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? 2 molekül glikozun glikolizi sonucu kaç molekül pirüvik asit oluşur? “Babam dün gece  …………… .” cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi tamamlamaz?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Mekke’de zulme uğrayanların haklarını savunmak amacıyla kurulan ve Peygamberimizin de genç yaşta katılıp destek verdiği cemiyetin adı nedir? “4 binlik + 2 birlik + 8 yüzlük + 6 onluk” şeklinde çözümlenmiş doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir?  ( 18  16   14  .... 10 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Rus Çarı I. Petro Karadeniz’e inebilmek için Osmanlı Devletinin aşağıdaki hangi toprağını ele geçirmek istemiştir? Hicri takvimin ilk ayıdır.Peygamberimiz bu ayı “Allah’ın ayı” olarak nitelemiştir.Alevi Bektaşiler bu ayın ilk on iki günü sıvı gıda tüketmezler.Bu ayın 10. Günü aşure yapılıp dağıtılır.Yukarıda özellikleri verilen ay aşağıdakilerden hangisidir?  225 farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır? "Ormanda yeşil ağaçlar çoktur." cümlesinde hangi kelime niteleme sıfa­tıdır? Zeynep bakkaldan 650 g zeytin ,3kg peynir,2 kg bal,1450 g tere yağ aldı. Zenep ‘in aldıkları toplam kaç g ‘dır? My elder sister - - - - have long black  hair,  but  now  her  hair  -  -  -  -short and yellow. Aşağıdaki durumların hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulamaz?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul gerçekleşmese de yargının gerçekleşeceği” anlamı vardır?  (1) Japon balıklarının bilimsel adı “Carassius Auratus”tur. (2) Bu balıklar uygun şartlar sağlanınca akvaryumlardauzun süre yaşayabilmektedir. (3) Farklı renklerdeve vücut yapılarında birçok çeşidi bulunmaktadır.(4) Bu çeşitlilik düşünüldüğünde Türkiye’de insanlarınen çok sevdiği süs balıkları Japon balıklarıdır, diyebiliriz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişiseldüşünce içermektedir? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? Türkleri Balkanlardan atmak Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla Panslavizm politikasını izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdek haklardan değildir?  Ben Mısırlı bir çiftçiyim. Nil Nehri’nin suları yılın belirli dönemlerinde yükselir ve taşar. Bu yüzden ekili alanlarımız sular altında kalır. Taşma zamanını hesaplamak için takvimi icat ettik.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır? Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ……………..adı verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Aşağıdaki sözlü ve yazılı anlatım karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? I. Madde ısıtıldığında sıcaklığı yükselir.                    II. Madde soğutulduğunda sıcaklığı düşer.III. Isı alan maddenin sıcaklığı düşer.                              IV. Isı veren maddenin sıcaklığı artar. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru değildir?  Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir? wake up / What / time / you / do?     1           2         3       4     5Anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? Bir fabrika litresini 2 liradan aldığı meyve suyu konsantresinin her 3 litresine 1 litre su katarak elde ettiği meyve suyunun litresini 3 liradan satmaktadır.Suya para vermediğine göre fabrikanın kârı yüzde kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini ifade eder? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Müsteşarın görevidir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür? 63 278 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?  I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir