S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna "–lar" eki getirilirse çoğul olur?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna "–lar" eki getirilirse çoğul olur? sorunun cevabı "masa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
İslam dininin ilk emri, aşağıdakilerden hangisidir? İnsan  embriyosunun  büyüyerek gelişmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur? "14" doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ünlü daralması’’ vardır? 1. Ses, ses kaynaklarının titreşimiyle oluşur.2. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekir.3. Ses en hızlı havada yayılır.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, yaz mevsimi sebzelerindendir? Mustafa Kemal aşağıdaki illerden hangisinde toplantı yapmamıştır?  Hasta ziyaretinde aşağıdakilerden hangilerini yapmak doğru olmaz?  Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatması’nın nedenlerinden biridir? • Devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir.•  Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz.•  Herkes kanun önünde eşittir.Verilen maddeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği ile ilgilidir? My favourite actress is Jane Smith. She was born in 1978 in New York. She has long wavy red hair and green eyes. She’s interested in fashion. She prefers casual clothes and she likes wearing accessories like earrings and belts. She’s sociable and has a charming personality. She often says her job is fun but very tiring. She can’t go out with her friends at night because she works long hours.What does she think about her job?  Dila’ya annesi yatmadan önce ingilizce dişlerini fırçala dediğine göre annesi aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?  Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek    düzlem üzerine aktarılmasıdır.      I-   Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması                           II- Dünyanın tamamını göstermesi      III-Yükselti basamaklarını göstermesi                IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması     Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi harama örnektir? Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu oyuncularından biri değildir? Aşağıdakilerden teknolojik ürünlerden hangisi iletişim alanında kullanılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? 806 402 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizin uzaya gönderdiği ve yörüngeye yerleşen ilk uydusu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı bir şey değildir? 20 + A = 45 işlemininde verilmeyen toplanan kaçtır? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? ''Bazı ekler, eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez. Bunlara ............ adı verilir. ''Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir?  “dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?  Sonbaharda ilk yağmurlardan sonra şapkalı mantarlar ortaya çıkar. Onları, ağaç gövdelerinde ya da çürümüş yaprakların arasında görebilirsiniz. Bu ilginç canlı grubu, “doğanın temizleyicileri” olarak bilinir. Çünkü doğadaki canlı artıklarının ortadan kaldırılmasını sağlar.Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında yer almaz? …………………….. İstanbul’dur.Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur. Sınıfa elinde çeşitli temizlik ürünleriyle gelen Melike Öğretmen, öğrencilerine temizlikle ilgili bir çalışma yaptıracağını söylemiş ve temizliğin günlük hayatımızdaki öneminden bahsetmiştir.”Yukarıdaki paragrafta geçen süreç günlük ders planının hangi bölümünde yer alır? Ahmet’in aldığı arabanın lira cinsinden fiyatının on binler basamağında 5, binler basamağında 3, diğer basamaklarında 0 rakamı vardır.Buna göre bu arabanın fiyatı kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi insanın maddi ihtiyaçları arasında yer almaz? 19 mayıs 1919’de, Atatürk Samsuna çıktı. Verilen cümlede kaç tane yazım hatası yapılmştır?  Aydınlığa koştum, karanlık çıktı Her sevgi, her vefa bir anlık çıktıBu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? I. Toprak Reformu Kanunu  II. Kabotaj KanunuIII. Tevhiditedrisat KanunuVerilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir? Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir?   “Kesmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? 10 . ( a + 7) = 10. 9 + b .7  İfadesindeki a ve b yerine gelecek sayıların çarpımı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşı  öncesi  Hz.  Peygamber’in hassas bölgelere seriyye göndermesinin amaçlarından biri  değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir