Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sal kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sal kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Dayım ufak bir sal aldı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcük gruplarının hangisi alışılmış bir bağdaştırmaya örnektir? Maria is very lazy. She - - - - studies. I. İklim koşullarının olumsuz etkileriII. Hayvanlarda görülen salgın hastalıklarIII. Türk boyları arasındaki anlaşmazlıklarYukarıda verilenlerden hangileri Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri arasında gösterilebilir? Bir diş macunu ambalajında 1400 ppm florür içerdiği belirtilmiştir.Buna göre; 10 kg diş macunu içinde kaç gram florür vardır? Üç tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir? Eşit hacimlerde N2 ve H2 gazları alınarak, tam verimli tepkime ile NH3 gazı oluşturuluyor. Aynı şartlarda tepkime sonundaki toplam gaz hacmi 6 L olduğuna göre başlangıçta alınan gazların toplam hacmi kaç litredir? III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa‘nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.II.  Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.III. Edebiyat kurallarını öğreten “Talim-i Edebiyat” adlı eseri hazırladı.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi "az" sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısıdır? Aşağıdakilerin hangisinde varlığın durumunu bildiren bir sözcük vardır? Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir türde kaleme alınmıştır?