S:1

Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden değildir? sorunun cevabı "Tüm fabrika bacalarına filtre koyma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
32.61 işlemin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ile aynıdır ? Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardandır? Kişinin; kibir, büyüklenme, kendisini başkalarından üstün görme gibi kötü özelliklerden uzak durması anlmına gelen kavrama  İslam kültüründe ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? I. SuII. OksijenIII. Güneş ışığıIV.Uygun sıcaklıkYukarıdakilerden hangileri fasulye tohumunun çimlenmesi için gereklidir? Geçmişten günümüze uzanan şiir, öykü, destan, roman ve tiyatro oyunlarını, insanlığın hangi ortak mirası kapsamında değerlendirebiliriz? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile bağdaşmaz? Bir kısa kenarı 60 m, bir uzun kenarı 80 m olan yukarıdaki bahçenin çevresi kaç metredir? İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:•  Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması•  Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılmasıBu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi benmerkezli hikâye için doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? "Can dün okula geç…………." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayamayız? Arkadaşlarımız, öğretmenimiz konuşurken onu dinlemediler. Öğretmenimiz................... deyimini kullandı.Verilen boşluk hangi deyim ile doldurulabilir? Alexander Graham Bell aşağıdakilerin hangisinin mucididir ? I. Sıcaklığının azalmasıII. Nem miktarının artmasıIII. Havanın alçalmasıBir hava kütlesinde yukarıdaki durumlardan hangileri gerçekleştiğinde bağıl nem oranında artış gözlenir? “Milli Mücadele döneminin en önemli savaşların yapıldığı cephe olup bu cephede Yunanlılarla savaşılmıştır.”Buna göre yukarıda anlatılan cephe aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları farklı üç bölüklü en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Bahçede 18 gül, güllerden 17 fazla lale vardır. Bahçede toplam kaç çiçek vardır? Katı haldeki bir maddenin enerji alarak sıvı hale geçmesi olayına ne denir? 15 x 15 x A = 153  işleminde A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 10.32’te kurulan bir saatin zili 9 saat 29 dakika sonra çalmıştır. Buna göre, saatin zili çaldığında saat kaçı göstermektedir? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş sesli değildir ?  I- Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.II- Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir.Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? Tarihde ilk defa yazıyı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçlar hangi mevsimde çiçek açmaya başlar? “Hitit krallarının yetkileri sınırsız değildi.” yargısına, aşağıdaki seçeneklerin hangisinden ulaşabiliriz? Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı, aşağıdaki illerimizin hangisinde daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi yapılmazsa Hac ibadeti geçerli olmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinde farklıdır? I. Suyun donmasıII. Dondurmanın erimesiIII. Su buharının yoğşasıYukarıa verilen olaylardan hangileri “Maddeısındıkç tanecikleri hızlanır.”ifadesine önekverilebilir? 1. Futbolcu, ağır hareketlerle sahayı terk etti.2. Bazı işçiler ağır koşullarda çalışıyor.3. Ağır kolileri, dairesine merdivenlerden çıkardı.4. Bu ağır havalar insanın ruhunu bunaltıyor.Aşağıdakilerden hangisi “ağır” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlam- lardan biri değildir? Doğu Cephesinde Ermenilerle imzalanan antlaşma hangisidir? Nasreddin Hoca Akşehir’de ara sıra pazara iplik çıkarır satarmış. Fakat hocayı hep kandırırlar ipini değerinden aşağı alırlarmış. Hoca, durumdan kurtulmak için bu sefer yün iplikleri kurumuş bir deve başı bularak ona sarmış.            Yukarıdaki paragraf kaç kelimeden oluşmuştur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde öğüt anlamı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir