Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir? sorunun cevabı "Öğrenci sırası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Batı toplumlarında genç nüfusun azalması, devletleri bu konuda önlem almaya yöneltmiştir. Buna karşın 1,3 milyarı aşan Çin nüfusu karşısında Çin Parlamentosu nüfusu kontrol altına almak için tek çocuk yasasını çıkartmıştır.Bu parçada toplumsal yapının hangi unsurundan söz edilmektedir? Bir ekosistemde canlıların üstlendiği göreve “ekolojik niş” denir.Bir canlının ekolojik nişinin belirlenmesinde,I. Solunumda enerji üretmesiII. Besinini büyük katı parçalar halinde almasıIII. İnorganik maddeden organik madde sentezlemesiverilenlerden hangileri kullanılır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz____ Dünya’ya en yakın yıldız Güneş’tir.____ Güneş kendi ekseni etrafında dönmez.____ Ay, Güneş etrafındaki bir dolanımını Dünya ile birlikte 365 gün 6 saatte tamamlar.____ Güneş’in şekli küreye benzer.____ Ay Güneşten daha büyüktür. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi çalışmaları rehberlik servislerince ne zaman yapılır? Bir çıkarma işleminde ekislen, çıkan ve farkın toplamı 4846 dır. Buna göre eksilen sayı kaçtır? "Sabahları ılık süt içerim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihini araştıran birisi tarafından yapılmaz? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık     kaynağıdır?  Aşağıdaki uzunluk ölçülerinden hangisi daha uzundur? “ Sübhaneke allahümme ………… ve tebarekesmük”  duasında boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ailede iş birliğine örnek değildir? “mosque” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?