S:1

Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan bir alet değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan bir alet değildir? sorunun cevabı "telefon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
x > 6812 – 3497 eşitsizliğine uyan en küçük x doğal sayısı kaçtır? Pozitivist düşünür Auguste Comte´a göre insan düşüncesi teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç evreden geçerek ilerler. Ona göre insanlar, pozitif evrede olayları aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklarlar? Aşağıdaki besinlerden hangisi karbonhidrat yönünden zengindir? Sunuları oluşturan her bir sayfaya ne isim verilir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir soruyu 90 saniyede çözen bir öğrenci 12 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeler birbiriyle tamamen karıştırıldığında heterojen karışım oluşturur? Yılmaz Kuyumcu; dün akşamüzeri, üç kişi tarafından soyuldu. Bu kişilerin ikisi kuyumcuyu, müşteri gibi davranıp oyalarken diğeri bilezikleri hızlı bir el hareketiyle cebine koydu.Bu haber yazısında 5N 1K kuralına göre aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır? Sıcak bir yaz günü soğuk su ile elini yüzünü yıkayan bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? Aşağıdakilerden hangisi omurga için doğrudur? 23 ile 25 sayısı arasındaki sayı hangisidir? 5. Sınıfa giden Azranın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? 5 onluk ve 8 birlikten oluşan sayının 36 fazlası kaçtır? Look! She................. my sister. - - - - , please! The baby is sleeping at the moment. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz? I. Nüfusun çoğalmasıII. Toprakların genişlemesiIII. Devlet işlerinin yoğunlaşmasıIV. Devlet teşkilatında düzenlemeler yapılmasıYukarıda Osmanlı Devletinde gerçekleşen gelişme- lerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişte kullanılan ev tipleri artık kullanılmamaktır.Buna göre hangi bilgi doğrudur? Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela bizim kendi benliğimize bu hürmeti hissen, fikren, bütün hal ve davranışlarımızla göstermemiz gerekir; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimle savaşılmıştır? 1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeyeindim.5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığınıgördüm.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? (1350 + 250) : 16 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramdır? 15 cevizi üç arkadaş aralarında paylaşıyor.Her birine kaç ceviz düşer? Çok sayıda mağara, polye, sarkıt ve dikit gibi yer şekilleri bulunan bir yerde aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yaygındır? Ekononmik faaliyetler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? 1, 2, 4, 8, 16, ?, 64, 128şeklinde verilen sayı örüntüsünde ? işareti yerine aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? Sud kostik adıyla bilinen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Karadenize kıyısı olan ülkelerin deniz yoluyla diğer deniz ve okyanuslara açılmasında İstanbul ve Çanakkale boğazları çok önemli bir yere sahiptir.Buna göre, İstanbul ve Çanak­ kale boğazlarının aşağıdaki ülkelerden hangisinin deniz ulaşımındaki önemi daha azdır? Vahye dayalı dinlerin en temelözelliği aşağıdakilerden hangisidir? İpek yaşadığı mahallenin krokisini çizecektir. Bu durumda İpek aşağıdakilerden özellikle hangisine sahip olursa krokisini daha kolay çizebilir? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Hangisi ses kirliliğini önlemek amacıyla alınan önlemlerden değildir? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme - eleştiri yazarları arasında yer almaz? I. Uzaklık birimidir.II. Zaman birimidir.III.Gök cisimleri arasındaki mesafe belirtilerken kullanılan birimdir.Işık yılı ile ilgili yukarda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir yılda kaç mevsim vardır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür? Trafikte düzen ve güvenliği sağlayan görevliye ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir