Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Deniz kenarında duran bir kişi uzaktan gelen bir geminin önce direklerini ve bacasını, ardından burnunu ve üst kısmını, sonra da geminin gövdesini görür. Bu durumun sebebi nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Deniz kenarında duran bir kişi uzaktan gelen bir geminin önce direklerini ve bacasını, ardından burnunu ve üst kısmını, sonra da geminin gövdesini görür. Bu durumun sebebi nedir? sorunun cevabı "Dünya’nın küre olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Fıkra; güldürücü ve gazetelerde yayımlanan fıkralar olmak üzere iki başlık altında incelenir.•  Sefaretnameler de birer gezi eseri olarak kabul edilir.•  Gazetelerin ilk sayfasında ve sütununda yayımlanan makalelere “giriş makalesi” denir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Isı kavramı için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? İslamdan önce Arabistan’da yaşanan hayata verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? ‘’Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.’’ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu görevi ile kullanılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? I. Rüzgâr ve akan su, doğal ses kaynağıdır.ll. Ses, titreşime bağlı olarak oluşur.lll. Ses havada dalgalar hâlinde yayılır.IV. Ses çıkaran her şeye ses kaynağı denir.Sesle ilgili olarak yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi tehlike oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?  Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır? Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATP’dir ?   “ Biraz yün satmak istiyorum.” demişti çoban, tüccara. Tüccar, ikindiye kadar beklemesini söyledi. O da mağazanın önündeki kaldırıma oturup heybesinden bir kitap çıkardı.- Çobanlar kitap okumaz ki, dedi tüccar.- Kitaplar, koyunlardan daha öğreticidir, diye yanıtladı genç çoban.Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?