S:1

Hangisi ortak kullanım alanı değildir?

Hangisi ortak kullanım alanı değildir? sorunun cevabı "Çocuk odası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan   yere “ama” sözcüğü getirilemez? Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? "Altı yüz kırk iki tam binde üç" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın konusu olamaz? She - - - - ten years old. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların içinde, bizler aşağıdaki duygulardan hangisini uyandırmalıyız? “Hepsi birden gülüştüler.” Cümlesindeki “hepsi” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisi olamaz? İlk peygamber ve ilk insan aşağıdakilerden hangisidir? 12 ■ sayısı 5 ile kalansız  bölünen bir çift sayıdır. Bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımız için yapılmalıdır? I have never - - - - him in a suit and tie. Edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserler ve yazarlarından örnekler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? RNA molekülünün hidrolizi sonucu;I. Timin bazıII. Urasil bazıIII. Deoksiriboz şekeriIV. Suverilenlerden hangileri oluşmaz?  125 dakika = …….. saat  ….   Dakika Kişi yaptığı işi seviyorsa, o alanda yeteneği de varsa başarılı olma olasılığı yüksektir. Bu da kişide doyum sağlar, kendini gerçekleştirme umudunu güçlendiren insanın ruh sağlığı da iyi olur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? "seviyorsun - elbiseyi - çok - hangi" sözcüklerinden kurallı cümle yapıldığında ikinci sözcük hangisi olur? Tarihi kayıtlara göre ilk parayı basan uygarlık hangisidir ?  Hangisi batıl inanç değildir?  Göğüs kafesini inceleyen bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamaz? M. Kemal Atatürk tüm yurdun işgal edilmesiyle ortaya çıkan karamsar tabloda ortaya atılan İngiliz ve Amerikan manda ve himayesi fikirlerine şiddetle karşı çıkmıştır. Buna göre M.Kemal Atatürk manda ve himaye fikrine neden karşı çıkmış olabilir?   64 sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanı değildir? Günde 40 dakika ders çalışan bir öğrenci 8 haftada toplam kaç dakika ders çalışmış olur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi insani gelişim indeksinde üst sıralara taşıyabilecek bir uygulamadır? Kütüb-ü Sitte ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Biz kendi işimize bakalım, sen de kendi işine bak.“Bakmak”sözcüğünün bu cümleye kattığı anlamı aşağıdakilerden hangisi karşılar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘göze çarpmak’’ anlamında bir söz kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fikhî yorumlardan biri değildir?  Bin tanrı ili olarak bilinen İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?  Beş parmağın beşi bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi “salavat” duaları olarak isimlendirilir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin rakamlarından birinin basamak değeri 200 000’dir?  Elif: Karşımızda ilk bakışta ürküntü veren geniş omuzlu, kulaklarını örten beyaz saçlı, gözlerinin altı çökmüş, kirli sakallı bir adam var. Sırtındaki eski, yamalı  paltoya sımsıkı bürünmüş halde.Elif`in kitabından okuduğu bu bölümde anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? “Başladığı orucu geçerli bir mazereti nedeniyle bozan bir kişi ile ilgili” aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? • Pakistan’ın, Hint Okyanusu kıyısında bulunan eyaletininadıdır.• En büyük kenti Karaçi’dir.• Bu eyaletin yerel adı“Mehran”dır.• Eyalet adını İndus Nehri’ndenalmaktadır.• Halife Muaviye zamanında bölgedekişehirler fethedilmiştir.Yukarıdaki bilgide hangi bölgeden bahsedilmektedir?  Zamirle ad durum eklerini aldığı zaman kökte ses değişikliği olabilir.Aşağıdaki zamirlerin hangisinde bu durumu örnekleyecek bir kullanım vardır? “Zaman, başı ve sonu olmayan bir şeydir. Fakat insan zamanı birimlemeyi istedi. Bu konuda en iyi vasıta olarakta - - - - seçti.”Muhammed Hamidullahİslam Tarihine Giriş, s.17Muhammed Hamidullah’ın vermiş olduğu bilgideki Eksiklik, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?  Ülkemizde üretilen bir malın standartlara uygun olup olmadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir