Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gemi sessizce yol alıyordu.
Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gemi sessizce yol alıyordu.Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? sorunun cevabı "Niçin?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

* Büyüklük bakımından 5.büyük gezegendir.* Yaklaşık %70’i sularla kaplıdır.* Güneş ‘e en yakın 3.gezegendir.Yukarıda bazı özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna “!” ünlem işareti konulmalıdır?  Aşağıda verilen biyomlardan hangisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir? “Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ………….…denir.” Boş bırakılan yere ne gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde iklimin etkisinden bahsedemeyiz? Halife Abdülmelik tarafından 692 yılında yaptırılan  Kubbetü’s Sahra, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? Devletle  kişiler arası uyuşmazlıklar sonucu idari mahkemelerce verilen karaların son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?  Nüfus cüzdanı üzerinde, başkalarından farklı olan, sadece size özgü olan bilgi hangisidir? Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır?  Diller, tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan çok canlı olan sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmaz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?   1940 sonrası Türk şiirinde, halk şiirinden yola çıkarak yeni şiire varan şair, gününün akımlarına bağlı kalmadan kendi şiirini geliştirdi. “Tokat’a Doğru” isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?