S:1

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından değildir? sorunun cevabı "Mektup" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi bireysel rehberlik kapsamında verilen hizmetlerdendir? İnsanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, doğal çevreye bağlıdır. Bu yüzden doğal dengenin bozulmaması için çaba göstermeliyiz.Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörlerdendir? Namazda ayaktayken Kurandan sureler okumaya ne denir? Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara gösterdiği ilginin o kadar ünlenmiş olduğunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak anlatır? Büyük tehlikeler oluşturmasınarağmen nüfusun volkanik arazilerde yoğunlaşması bu arazilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? Anayasa mahkemesinin kurulması ilk kez hangi anayasada yer almıştır? Peygamberimiz hangi şehirde vefat etmiştir? Tarihte yaşamış bazı peygamberler ve toplulukların başından geçen ibret verici olaylara ne ad verilir? Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Asker olmayı hedefleyen Mustafa Kemal, okuduğu Selanik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak kendi isteğiyle gizlice girdiği Askerî Rüştiye sınavını kazandı. Okuduğu askerî okulları başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı.Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin oluşmasına imkân veren zihniyet arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? EKOK (21,20) +EBOB (21,20) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? Aysel, çiçekleri her gün sular. cümlesinde çiçekleri yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi kullanılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de sözcüğe bitişik yazılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir