S:1

Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Belirli ölçülere göre çizilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bu bölümde perdede sadece Hacivat ile Karagöz bulunur. Karagöz Hacivata vurur. Hacivat Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim heman! diyip perdeden kaçar.Bu parçada Karagöz oyununun hangi bölümü tanıtılmaktadır? Bir kimseye en büü köüü, nankö olan kendiyakınlarından ve kendi yetişirdiklerinden gelir. anlamıagelen atasöüaşğıakilerden hangisidir? Takvim bilgisi olup, tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenleyen bilim dalına ne ad verilir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 0,2,3,9 rakamlarıyla oluşturulabilecek ;20 sayısından büyük en küçük ondalık gösterim ile 30 sayısından büyük en küçük ondalık gösterimin toplamı kaçtır? 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatını daha çok etkileyen bir yenilik olmuştur? İbn-i Sinanın aşağıdaki eserlerinden hangisi, Tokatlı Mustafa Bin Ahmet adlı bir doktor tarafından 18. yüzyılda Türkçeye çevrilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in önerdiği ahlaki davranışlardan biri değildir? Kıbrısın Fethi, Rodosun Fethi ve Giritin Fethi ile ....................?Yukarıdaki boşluğa (.............?) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (–x + 4) – (2x – 5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın yerler aşağıdaki renklerden hangisi ile gösterilir? İslam medeniyetinin aşağıdaki bölgelerden hangisine Türklerin etkisiyle yayıldığı söylenemez? Clark : What do you think of romantic movies?Maria : - - - -. Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılıştır? Mustafa Kemalin öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunu- yordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.Bu parçadan, Mustafa Kemalin öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi danışarak iş yapmanın faydalarından biri değildir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? "KİTAP" kitap sözcüğünün harflerini kullanarak hangisi yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez? Oruçlu bir Müslümanın yapmaması gereken davranış hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir? Belli ki babam bu sabah tersinden kalkmış.Yukarıdaki cümleye göre, babası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? Bitkilerde;- Doku ve organların arasını doldurma-Klorofil ve besin depo etmeözelliklerine sahip olan doku hangisidir? Fırsat kaçtıktan sonra o işten yarar beklemek anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? 3 kardeşin yaşlarının toplamı 39dir. Çocuklardan biri 15 yaşındadır. Diğer ikisi de ikiz olduğuna göre ikizlerden biri kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Hem sağlığımızın hem de ibadetlerin vazgeçilmez şartı nedir? Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Yapraklar sararıp dökülüyor. Rüzgâr daha sert ve soğuk esiyor artık. Kuşlar sıcak bölgelere göç etmeye başladı.Bu parçada hangi mevsimden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalıya ait bir tiyatro eseri değildir? aldı. kelimesi hangi cümlenin sonuna yazılırsa anlamlı cümle olur? Kelime olarak müjde, talim ve öğretici anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün Yurtta barış, cihanda barış. sözü, onun aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu- nu gösterir? Physics is as difficult - - - - Mathematics. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? Allah tarafından Hz.Muahmmede (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluk bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?Ağaç bir .............dir. Kesilip şekillendiğinde ..................olur. Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır. Masa ise bir ....................dır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir