S:1

Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir?

Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir? sorunun cevabı "Çay kenarına gittik." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk tarafından ülkemizin kültürel gelişimini hızlandırmak amacıyla oluşturan kurumlarda değildir? Aşağıdakilerden hangisi yiyecek israfını önlemek için yapılması gereken davranışlardan biri olamaz? Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek olarak belirlenmiştir. Buna göre ;I. Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulmasıII. Türkçenin bilim dili haline getirilmesi III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiuygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir? I. İnönü Savaşının kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.Sakarya Zaferinden sonra imzalanan • Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükûmetini resmen tanıdı.Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? Bir çokgende komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına ne ad verilir? Benim doğum günüme 5 hafta 10 gün var. Bugün 02.03.2019 Cumartesi olduğuna göre doğum günüm hangi ay, hangi güne denk gelmektedir? Çocuk Hakları Sözleşmesi aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul edilmiştir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? Benim babam işe gitti. Cümlesinden hangi sözcük çıkarılırsa anlamı bozulmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? ‘Yaz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? I. Tanzimat Edebiyatında eski şiirin yani divan şiirinin temsilcisidir.II. Aruzu Türkçeye kusursuz uygulamış, bu yönüyle Tevfik Fikreti ve Mehmet Akifi etkilemiştir.III. Sade bir dil kullanmış, heceyle de şiirler yazmıştır.IV. R. Mahmut Ekremin ʽʽZemzemeʼʼ isimli eserine ʽʽDemdemeʼʼ adlı yazılarıyla karşılık vermiştir.V. Tiyatroya yaptığı katkılarıyla geniş halk kitlelerini tiyatroyla buluşturmuştur.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Muallim Naciye ait değildir? Elektrik elektronik, seramik, gübre, uzay aracı yakıtı, el dezenfektanı, ilaç, ev gereçleri gibi pek çok alanda kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir? Celali İsyanları, Osmanlı Devletinde hangi yüzyılda yoğun olarak yaşanmıştır? ATP sentezine fosforilasyon denir. Buna göre,I. SindirimII. SolunumIII. Fotosentezverilen olaylardan hangilerinde fosforilasyon gerçekleşir? Bir işi aynı nitelikteki 30 işçi 72 günde bitirebilmektedir.Bu işi aynı nitelikteki kaç işçi 60 günde bitirebilir? Annesi Emel' in daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor.Buna göre İrem aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması beklenir? Ergin ve Güray farklı şehirlerde yaşamaktadır. Ergin'in yaşadığı şehirde güneş batmış, Güray'ın yaşadığı şehirde ise batmak üzeredir.Buna göre Ergin'in yaşadığı şehir, Güray'ın yaşadığı şehrin hangi yönündedir? Karıncaların yuvaları nerededir? Hangi cümlede eş sesli sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıvı ölçüsü litre ile ilgilidir? Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir? sütten peynirkek pasta poğaçagibi yiyeceklerin yapılmasında kullanılır. Yukarıdaki yiyeceklerin yapımında kullanılan mantar türü hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neyi sorusunun cevabı vardır? Eski Taş (Paleolitik) Çağın en belirgin özelliği insanların tamamen doğaya bağlı kalmalarıdır.Buna göre aşağıdaki kalıntılardan hangisinin bu dönemde görülmesi beklenemez? Dün, Fatma Nurlar bizim konuğumuzdu.Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğü değiştirmek isteseydik, cümlenin anlamının değişmemesi için, hangi sözcüğü kullanmamız gerekirdi? Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allahtan (c.c.) af ve bağışlanma isterim anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonuçlandıran ve 1699'daki Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğinde olan barış antlaşması hangisidir? Uzun kenarı 18 cm ve kısa kenarı uzun kenarının yarısı kadar olan dikdörtgenin alanı kaç cm² dir? Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye'ye savaş tazminatı ödemiş olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Atatürke göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz? Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Mustafa Kemal, bu kutlama mesajını hangi savaştan sonra vermiştir? 515 253 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Mustafa Kemal, illerdeki askeri ve sivil idarecilere gizlice gönderdiği Havza Genelgesi ile onlardan, halkı işgaller konusunda bilgilendirmelerini, işgalleri protesto için mitingler düzenlemelerini istemiştir.Mustafa Kemal, bu isteğiyle neyi amaçlamıştır? Aşağıdaki hangi olayla, Doğu Anadolu üzerinde Ermeni tehdidi başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir