S:1

Hangisi sayı sıfatı değildir?

Hangisi sayı sıfatı değildir? sorunun cevabı "sekiz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İslam dinine göre ibadet etmenin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? İnsan yaşamının ve eylemlerinin dayandığı ilkelerin irdelenmesi ve temellendirilmesi, insanın bu dünyadaki varoluşunu anlamlandırması açısından büyük önem taşır. Yaşamın dayandığı ilkeleri sorgulamadan ve temellendirmeden gerçekleştirilecek bir varoluş sıradan temelsiz bir varoluştur.Varoluşun sıradanlıktan kurtulması aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır? Her gün 1 saat ders çalışan bir öğrenci, bir haftada kaç saat ders çalışır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri sistemlerin inceleme alanının dışındadır? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir? Kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan bir tanesi değildir? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü birleşmesi yoktur?  25-5:5+4.2+1=? işleminin sonucu kaçtır? Hangi hayvan doğurarak çoğalır?  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi günlük türünde eser vermemiştir? Üç basamaklı en küçük çift doğal sayı ile iki basamaklı en büyük tek sayının çarpımı kaçtır? Babamın çocukluk dönemiyle ilgili bir araştırma yapacak olsak aşağıdakilerden hangisi bize bu konuda bilgi veremez? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.Atatürk’ün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın lk cümlesi olmaya uygun değildir? Akşam 21.35’te yatan ablam saat 07.40 uyanınca kaç saat uyumuş olur? Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? • Canlılarda D vitamini oluşumunu hızlandırır.• Yaz aylarında öğle vakti Güneş çarpmalarına neden olur.• Bakterilerin yok edilmesinde kullanılır.Verilen özellikler aşağıdaki ışık türlerinden hangisine aittir? Toprak yapısı bozulmadan mevcut komünite yapısının bozulmasına ikincil süksesyon denir.Buna göre,I. aşırı otlatma,II. yangın,III.  kuraklıkverilen durumlardan hangileri ikincil süksesyona sebep olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir?  faster / is / Bumper car / than / Roller coaster    1       2           3              4             5Numaralanmış kelimelerle anlamlı bir cümle kurulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisinin tarımsal üretime katkı sağladığı söylenebilir? İtalya`da edebiyat ve sanat alanında ortaya çıkan sistem Martin Luther öncülüğünde Almanya`da ortaya çıkan ve  laik eğitime geçilen sistemAvrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? Ülkemizde tarım faaliyetinin yoğunlaştığı yerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha çok ihtiyaç duyar? Osmanlı Devleti bazı iç ve dış karışıklıklar nedeniyle 17. yüzyılda Duraklama Dönemi’ne girmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin ekonomik nedenlerinden biri değildir?  •       Sınıf yönetiminde sorunların artması•       Öğretmenin kendini yetersiz bulması•       Öğrenme-öğretme sürecinin verimsizliği•       Öğretmenin konuyu yetiştirmekte zorlanması•       Öğrencilerin kazanımlara ulaşmakta güçlük çekmesiBu durumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde özellikle aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı olarak oluşabilir? Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsurdur? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık haklarımızdan değildir?  Orhan Gazi Dönemi (1324 – 1362)Babam Osman Gazi’nin bana bıraktığı devletin sınırlarını genişlettim. Sınırların genişlemesi ve nüfusun artması devlet yönetimini zorlaştırdı. Bu nedenle devlet yönetimini kolaylaştırmak ve devleti daha güçlü kılabilmek için Osmanlı devlet teşkilatı alanında faaliyetlerde bulundum.Buna göre Orhan Gazi’nin aşağıdaki faaliyetlerden hangisi devlet teşkilatı ile ilgili değildir? “cimri" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Fiziksel bağlarla ilgili,I. Polar veya apolar moleküllerin zayıf etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla fiziksel bağ oluşur.II. İki polar molekülden birinin kısmi pozitif ucu ile diğer molekülün kısmi negatif ucu arasında elektrostatik çekim sonucu dipol-dipol kuvvetleri oluşur.III. Apolar moleküllerde elektronların simetrik dağılımının bozulmasıyla oluşan geçici dipollerin birbirini çekmesiyle London kuvvetleri oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? İtalya, Kurtuluş  Savaşı  sırasındaişgalci bir devlet olmasına rağmen neden Türkiye yanlısı bir politika  izlemiştir? Seçeneklerin hangisinde “açmak” kelimesi ''bir yeri hizmete sunmak'' anlamında kullanılmıştır? 30'dan geriye doğru ikişerli sayma yapan bir öğrenci 20' den önce hangi sayıyı söylemelidir? Allah’ın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? İçinde 300 mL su bulunan kabın içerisine taş parçası atıldığında, su seviyesi 330 mL olarak gözlenmiştir. Buna göre; taş parçasının hacmi kaç mL’dir? Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın Balkanlar’daki bütün Slavları bir bayrak altında toplama siyasetidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi basittir?            Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir