S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna -ler eki getirilerek çoğul yapılır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna -ler eki getirilerek çoğul yapılır? sorunun cevabı "Köpek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
16 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Aşağıdaki organeller ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir? I. Uydurma haberlerII. Haberi derleyen, yayan kuruluşIII.Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlıkIV.Çarpıcı, dikkat çeken haberVerilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? "Toplumu oluşturan bireyler arasında görü­len farklılıklar ,......... ........................." cüm­lesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı ta­mamlar? Dedesinin vefatı üzerine Hz. Muhammedi himayesi altına alan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Bir seyyar satıcı arabasına doldurduğu 225 kilo meyveyi 1. gün 76 kilo, 2. gün birinci günde sattığı meyvenin yarısı kadar, 3. gün ise 2. Günde sattığı meyveden 8 kilo fazla meyve satmıştır. Acaba 3 günde sattığı meyve kaç kilodur? 36 yolcusu olan bir otobüsten 5 erkek ve4 kadın yolcu indiğinde kadın yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 2 katının 6 eksiği oluyor.Buna göre ilk durumda otobüsteki kadın yolcuların sayısı kaçtır? Lidyalıların uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkı ilk kez madenî parayı icat etmeleridir.Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir gelişme ve kolaylık sağlamıştır? 67 + 74 > 214 − A eşitsizliğinde A en az kaç olabilir? Aşağıdakilerden hangisi, Tolunoğulları Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Eşeyli üremede gözlenen olaylar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Aşağıdaki besin gruplarından hangisi kahvaltıda yenilebilir? İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal ortamı değiştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi ile meydana gelmez? I) Edebiyat kelimelerle yapılan güzel sanattır.II) Müzik sesleri melodi haline getirme sanatıdır.III) Tiyatro, bale ve opera ses ve görsel sanatların karışımıdır.IV) Fotoğraf ve sinema da güzel sanatlardan sayılır.V) Edebiyat sadece görsel bir sanattır.Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Sanata karşı tutumII. Fizik sınavına katılan öğrenci sayısıIII. Günlük televizyon izleme süresiIV. Akıl yürütme becerisiV. Bir metindeki yazım yanlışı sayısıYukarıdaki özelliklerden hangileri doğrudan ölçülebilir? Hayal kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır? Her gün yarım saat kitap okuyan İlyas bir ayda toplam kaç saat kitap okumuş olur? (1 ay 30 gün) He - - - - to work in his new office yesterday. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine, duygu ve düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen edebiyata Çocuk Edebiyatı diyoruz. Edebiyat, çocuğun zevk ve güzellik duygusunun gelişmesine zemin hazırlar. Çocuk edebiyatı, eğitici yönüyle de öne çıkan bir edebiyattır.Bu parçada hangi anlatım türünden yararlanılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hava ulaşım aracı yoktur? Hz. Muhammed(s.a.s.), Medinede Mescid-i Nebi yanında defnedilmiştir. Buraya çiçekli cennet bahçesi anlamına gelen ............... denilmiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Grup çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış değildir? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif)Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? "Yüksek hızla gittiği için havanın yaptığı basıncın etkisiyle yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtına.............denir."Yukarıda tanımı verilen teknolojik ürünün adı nedir? Zekât ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Teravih namazı kaç rekattır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem, öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir? "Öfkeyle kalkan zararla oturur." atasözünde "zararla" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? - - - - , doğal bir polimerdir.Verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y yazınız.(.....) Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır.​(.....) Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.​(.....) Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.​(.....) Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır.​(.....) Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalayan devletlerden biridir. 45687 sayısının 10 ile bölümünden kalan sayı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir