S:1

kebapçılardan kelimesini tekil yapmak istersek hangi eki atmalıyız?

kebapçılardan kelimesini tekil yapmak istersek hangi eki atmalıyız? sorunun cevabı "lar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnsan vücudunda on binlerce hücre etkileşim hâlindedir. Çoğu hücre belirgin rollere sahiptir. Bazıları yağ depolar, bazıları hormon üretir, bazılarıysa kas dokularını oluşturur. Vücudumuzun sağlıklı olması için hücrelerimizin uyum içinde çalışması gerekir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Sinan: Do you - - - - with each other well?Ella : Of course we do. He is the best friend I have ever had. Fındık, ülkemizde en çok Karadeniz kıyılarında, Giresun civarında yetiştirilir. Ülkemizde yılda yaklaşık 70-80 bin ton fındık elde edilir. Fındık ağacı; hafif kumlu, killi, serin toprakları sever. Fidanlar, dikildikten 4-5 yıl sonra meyve vermeye başlar.Bu metinde fındık ağaçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Felsefe evren, insan ve doğa üzerine insanı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgilenir, onlar üzerine tartışır. Ancak hiçbir konuda mutlak sona ulaşmaz. Her felsefi bilgi aynı zamanda üzerinde tartışılacak bir felsefe konusudur.Felsefi bilginin aynı zamanda felsefi sorgulamanın nesnesi olabilmesi, onun hangi niteliğine dayanır?  Our Maths teacher always shouts at us when we can’t answer his questions. In my opinion, he - - - -. 451 369 sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, ayrıcalık belirten unvanların kaldırılarak eşit vatandaşlık ilkesinin benimsendiğini gösterir? Selin 13 yaşındadır. Selen’in abisi, Selin’den 5 yaş büyüktür. Selin ile abisinin yaşlarının toplamı kaçtır? Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Dinî ölçülere göre zengin sayılan Müslü-manların, mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahipleri-ne vermeleri gereken İslam’ın Şartların-dan birisi aşağıdakilerden hangisidir ? İlk resmî gazete olan Takvim-i Vekayi hangi padişah döneminde yayınlanmaya başlamıştır? Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi iç gezegenlerle ilgili doğru bilgi içerir? Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?   Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden değildir? Atatürk ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?1. Ulusumuzun lideridir.           2. TBMM’ yi açarak ulusal egemenliği gerçekleştirdi3. Bir çok hak ve hürriyete kavuşmamızı sağladı. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Pillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bana yazın yetişen bir meyve söyler misin?Yukarıdaki sorunun cevabı hangi meyve olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir öge vardır? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı adın yerine kullanılan kelimeyle sağlanmıştır? "dert” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Ona göre sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Tasvir gücü kuvvetli olan şair, dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.Bu parçada Tevfik Fikret’in hangi edebî akımdan etkilendiği vurgulanmaktadır?  Akdeniz Bölgesinin en önemli doğal güzelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur? Planlı olmakla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir?  Haydar dayının bahçesinde 2965 zeytin ağacı vardır. Zeytin ağaçlarından 1367 fazla elma ağacı vardır. Haydar dayının bahçesinde kaç ağacı vardır? Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? İtalyanlar, işgal ettikleri Güneybatı Anadolu’dan kuvvetlerini çekmeye hangi savaştan sonra   başlamıştır? Kulüp çalışmalarını yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? İlk hicret nereye olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? M. Kemal’in en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?   I. Her şey küçük bir adımla başlar.II. Bir kıvılcım bir ormanı yok eder.III. Küçük bir delik bir gemiyi batırır.IV. İlim, aşağıda olanları yükseltir.Bu cümlelerden hangileri, anlamca birbirine daha yakındır? 3x2-2x+7 ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? “Şöyle iki yanıma bakınıp kendimi bulmaya çalıştım: Kardeşlerim aydınlık yüzleriyle mışıl mışıl uyuyor. Annem kalkmış, yatağı toplanmış, Avluda yayık dövüyor olmalı. Biraz gerindim, sonra Yerimden yay gibi fırladım.”  Yandaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Ülkemizde unlu gıdalara ağırlık verilen beslenme tarzı ve bebeklerin kundaklanması gibi alışkanlıklar, sağlığa etki eden hangi etmenlerin içerisinde değerlendirilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir